Obnova 5 škola TK sredstvima Revolving fonda za energijsku efikasnost FBiH

U cilju dogovora budućih koraka i pravovremenog pokretanja procesa implementacije mjera energijske efikasnosti na pet škola sa područja Tuzlanskog kantona ministar finansija Suad Mustajbašić, ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić održali su sastanak sa prof. dr. Jasminom Mangafić sa ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Revolving fond  2 27 05 2022Riječ je o konsultacijama za korištenje sredstava Revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen radi lakšeg finansiranja projekata energijske efikasnosti u javnim objektima. Sredstva ovog fonda bit će iskorištena za dodjelu beskamatnog zajma za obnovu Osnovne škole Centar, Srednje mašinsko saobraćajne škole, Srednje građevinsko-geodetske škole i Gimnazije u Tuzli te Osnovne škole Kalesija.

Procijenjena vrijednost investicije se u 50% iznosu prenosi na Kanton, putem beskamatnog zajma, dok su preostalih 50% iznosa bespovratna sredstva.


Procijenjenom finansijskom uštedom vršit će se otplata investicije u Revolving fond a od čega će biti omogućeno finansiranje obnove drugih javnih objekata.

 

U cilju dogovora budućih koraka i pravovremenog pokretanja procesa implementacije mjera energijske efikasnosti na pet škola sa područja Tuzlanskog kantona ministar finansija Suad Mustajbašić, ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić održali su sastanak sa prof. dr. Jasminom Mangafić sa ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Revolving fond  2 27 05 2022Riječ je o konsultacijama za korištenje sredstava Revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen radi lakšeg finansiranja projekata energijske efikasnosti u javnim objektima. Sredstva ovog fonda bit će iskorištena za dodjelu beskamatnog zajma za obnovu Osnovne škole Centar, Srednje mašinsko saobraćajne škole, Srednje građevinsko-geodetske škole i Gimnazije u Tuzli te Osnovne škole Kalesija.

Procijenjena vrijednost investicije se u 50% iznosu prenosi na Kanton, putem beskamatnog zajma, dok su preostalih 50% iznosa bespovratna sredstva.


Procijenjenom finansijskom uštedom vršit će se otplata investicije u Revolving fond a od čega će biti omogućeno finansiranje obnove drugih javnih objekata.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15