Doniran gusjeničar za savladavanje stepenica Prvoj osnovnoj školi u Srebreniku

U okviru programskih aktivnosti u oblasti inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovni system Organizacija Save the Children, u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, svečano je uručila gusjeničar Prvoj osnovnoj školi u Srebreniku. Riječ je o pomagalu namijenjenom za savladavanje barijera/stepenica za djecu koja koriste invalidska kolica. U okviru ovog projekta, obrazovnim ustavama na području TK bit će dodijeljeno 10 mobilnih gusjeničara.

gusjenicari mon 1Zahvalivši se na donaciji, ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović je posebno naglasio da je Tuzlanski kanton lider u Federaciji BiH kada je u pitanju uključivanje djece s posebnim potrebama u sistem osnovnog obrazovanja.
Prema riječima Harisa Mehmedovića, direktora Prve osnovne škole Srebrenik, već ranije u ovoj školi su otklonjene arhitektonske barijere na glavnom ulazu i izgrađen specijalni mokri čvor prilagođen djeci s posebnim potrebama, a zahvaljujući donaciji mobilnog gusjeničara omogućit će im se nesmetano praćenje nastave i u kabinetima na spratu školske zgrade.
Donacijom 20 gusjeničara školama u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, Save the Children obilježava korak bliže u višegodišnjim naporima, zajedno s obrazovnim vlastima, ka omogućavanju pristupa obrazovanju bez prepreka za svu djecu u Bosni i Hercegovini.

U okviru programskih aktivnosti u oblasti inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovni system Organizacija Save the Children, u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, svečano je uručila gusjeničar Prvoj osnovnoj školi u Srebreniku. Riječ je o pomagalu namijenjenom za savladavanje barijera/stepenica za djecu koja koriste invalidska kolica. U okviru ovog projekta, obrazovnim ustavama na području TK bit će dodijeljeno 10 mobilnih gusjeničara.

gusjenicari mon 1Zahvalivši se na donaciji, ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović je posebno naglasio da je Tuzlanski kanton lider u Federaciji BiH kada je u pitanju uključivanje djece s posebnim potrebama u sistem osnovnog obrazovanja.
Prema riječima Harisa Mehmedovića, direktora Prve osnovne škole Srebrenik, već ranije u ovoj školi su otklonjene arhitektonske barijere na glavnom ulazu i izgrađen specijalni mokri čvor prilagođen djeci s posebnim potrebama, a zahvaljujući donaciji mobilnog gusjeničara omogućit će im se nesmetano praćenje nastave i u kabinetima na spratu školske zgrade.
Donacijom 20 gusjeničara školama u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, Save the Children obilježava korak bliže u višegodišnjim naporima, zajedno s obrazovnim vlastima, ka omogućavanju pristupa obrazovanju bez prepreka za svu djecu u Bosni i Hercegovini.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna