Obnovljeni centri za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu

Na Svjetski dan osoba s Down sindromom, Tuzlanski kanton korak je bliže otvaranju centara za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu, nakon što su predstavnici organizacije Save the Children i Italijanske agencije za razvojnu saradnju uručili obrazovnim vlastima ključeve dva obnovljena i opremljena objekta. Ovi centri pružaće savremene servise podrške djeci s poteškoćama u razvoju, njihovim porodicama, vrtićima i školama, kao i široj lokalnoj zajednici.

DSC 0144„Sve pozitivne prakse inkluzije koje smo do sada imali možemo sada dodatno poboljšati stvaranjem kvalitetnijih uslova, kroz infrastrukturne radove koji će ove godine biti realizirani u općinama Banovići i Gradačac," izjavio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović prilikom svečane predaje ključeva.
Strategiju za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije usvojila je Skupština Tuzlanskog kantona u martu 2018. godine a razvilo ju je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uz podršku organizacije Save the Children. Strategija pruža sveobuhvatne smjernice za unaprjeđenje inkluzivnog obrazovanja korištenjem mnogih već postojećih kapaciteta u zajednicama i razvojem savremenih pristupa inkluzije, baziranim na socijalnom modelu invaliditeta.
Save the Children je investirao blizu 600,000 konvertilnih maraka u adaptaciju i opremanje postojećih objekata OŠ Banovići i OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak. Ove aktivnosti provode se u sklopu projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini kojim se pruža direktna podršku Vladi Tuzlanskog kantona u implementaciji Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje.
„Baš kao provođenje aktivnosti Strategije, tako i uspješnost rada Centara zavisi od svih nas - škola i vrtića, lokalnih zajednica, nadležnih ustanova u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, nevladinog sektora, roditelja. Ovim danom se obavezujemo da ćemo kao institucije, organizacije, ali i individue, napraviti pomak ka ostvarenju temeljnih prava djece s poteškoćama na obrazovanje i rehabilitaciju," istakla je ovom prilikom Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan.
Projekat, kao trogodišnja inicijativa, predviđa i jačanje kapaciteta specijalnih škola u Tuzlanskom kantonu za proces transformacije u savremene resurse podrške, kao i osnaživanje zagovaračkih inicijativa organizacija civilnog društva u Tuzlanskom kantonu.
Projekat finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna