Utvrđen spisak udžbenika koji će se koristiti u školskoj 20/21.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona organiziralo je press konferenciju povodom donošenja Odluke o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021.godini i utvrđivanja Spiska udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini.

press1Press konferenciji su prisustvovali ministrica obrazovanja i nauke TK Fahreta Brašnjić, predsjednik Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine TK Midhat Čaušević i direktor Pedagoškog zavoda TK Nikola Čiča.
Ministrica Brašnjić je istakla da je „odluka o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini donesena u skladu sa članom 46. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju." Odlukom je utvrđen Spisak udžbenika/radnih udžbenika koji će se koristiti u školskoj 2020/2021.godini, po principu jedan udžbenik u svim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.
Prethodno je na Skupština Tuzlanskog kantona, 2.11.2019. godine usvojila Zaključak kojim je podržan prijedlog Aktiva direktora osnovnih škola i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o poduzimanju aktivnosti da se od školske 2020/2021.godine u osnovnim školama u svim razredima koristi isti udžbenik po principu trenutno najzastupljenijeg udžbenika. Izmjenama i dopuna Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđeno je da u školama čiji je osnivač Skuština Kantona koristi se udžbenik/radni udžbenik u skladu sa odlukom Ministarstva, koja se donosi najkasnije 60 dana prije početka školske godine.
Ministarstvo je imenovalo Komisiju sačinjenu od strane predstavnika Ministarstva, Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda sa zadatkom da utvrdi najzastupljeniji udžbenik za sve nastavne predmete i sve razrede, na osnovu spiskova škola.

Komisija je obradila podatke i dostavila precizan izvještaj o broju učenika koji koristi svaki udžbenik u ovoj školskoj godini.
Udžbenik koji je najzastupljeniji u ovoj školskoj godini, a istovremeno se nalazi na utvrđenom Spisku odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koristit će se u školskoj 2020/2021. godini".
Odluka i Spisak udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini mogu se preuzeti sa službene stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (www.montk.gov.ba).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15