Potpisani aneksi kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

Anekse kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu danas su sa ministrom obrazovanja i nauke Zlatanom Muratovićem potpisali predsjednici Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine Sumedin Kulović i Admir Terzić.

Opširnije...

Prijem predstavnika Udruženja građana Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona

Ministar obrazovanja i nauke mr. sc. Zlatan Muratović primio je predstavnike Udruženja građana Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministra mr. sc. Mersija Jahić.

Opširnije...

Ministarstvo privrede brine o resursima TK

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar posjetio je danas preduzeće „Tuzla-kvarc" d.o.o. Tuzla koje je nakon dobijanja nove prilike zaključilo ugovore za tri ležišta kvarcnog pijeska u Bukinju, Kužićima i Moluškoj Rijeci te izmirilo sve obaveze po osnovu koncesionih naknada i dobavljača.

Opširnije...

Najava međuuniverzitetske saradnje

Ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović sa saradnicima danas je u protokolarnu posjetu primio prof. Arie Braunsteina sa Tel Aviv Univerziteta u Izraelu u pratnji prof.dr. Suada Halilčevića sa Katedre za energetske sisteme Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Opširnije...

Obavijest o održavanju Okruglog stola na temu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

1. U skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona (broj: 01-02-593-4/17 od 29.12.2017. godine) i Programom javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (broj: 10/1-38-4674-9/17 od 3.1.2018. godine), zaključno sa 28.1.2018. godine, okončana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, do kojeg datuma su učesnici javne rasprave Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na isti mogli dostaviti svoje prijedloge, primjedbe, sugestije i mišljenja.

Opširnije...

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Zaključkom (broj: 01-02-593-4/17 od 29.12.2017. godine), Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na Nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine, te zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke da provede javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, te da sumira rezultate javne rasprave i sačini izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz Prijedlog Zakona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna