Stvoreni uslovi za zaštitu kulturne baštine Tuzlanskog kantona

Zakon o zaštiti kulturne baštine, usvojen 14.10.2020. godine na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, predstavlja izuzetno značajan iskorak u zaštiti, očuvanju i afirmaciji kulturnih vrijednosti Tuzlanskog kantona.

IMG 0104 1S obzirom na činjenicu da je postupak zaštite kulturne baštine bio regulisam preuzetim Zakonom iz SR Bosne i Hercegovine, koji je donesen još prije 35 godina, ukazala se potreba da se donese jedan moderan zakon, usklađen sa svim evropskim konvencijama koje tretiraju ovu oblast, a koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala.
Značaj donesenog Zakona je u tome što zaštitu i korištenje baštine tretira u integralnom konceptu, povezujući u jedan sistem sve kategorije materijalne i nematerijalne baštine i njihovo prirodno okruženje. Ovakav koncept zaštite baštine, najbrže će postati sastavni dio strategije održivog razvoja Tuzlanskog kantona.
Ovim zakonom se osigurava zaštita kulturne baštine svih naroda koji su živjeli i koji danas žive na prostoru Tuzlanskog kantona, a koja predstavlja važan elemenat njihovog identiteta i sastavni su dio jedinstvene baštine Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu neke probleme koji su se javljali u praksi, Zakonom o zaštiti kulturne baštine precizno su utvrđene nadležnosti ustanova kulture koje se bave zaštitom kulturne baštine, te su stvoreni uslovi za poduzimanje mjera zaštite, očuvanja i eventualnog proglašenja zaštićenim dobrom evidentiranih potencijalnih dobara baštine, kojih ima oko 591 na području Tuzlanskog kantona. Također na području Tuzlanskog kantona se nalaze 54 dobra sa statusom nacionalnog spomenika. Kulturna baština, koju smo naslijedili od svojih predaka, bit će zaštićena od uticaja vremenskih neprilika i nesavjesnog djelovanja pojedinaca.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15