Veliki iskorak na unapređenju kriterija za raspodjelu sredstava za tjelesnu kulturu i sport

Vlada Tuzlanskog kantonaodobrila je 435.715,00 KM 102 projekta/programa sportskih organizacija, dok je za stipendije tridesetjednom istaknutom sportisti odobreno 73.440,00 KM. Raspodjela sredstava za oblast sporta je krajnji rezultat rada Ministarstva za kulturu, sport i mlade u ovoj godini.

srdjan-micanovicNaime, implementacijom Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka raspodjele sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu po prvi puta na ovakav način, napravljen je veliki iskorak u ovoj oblasti, jer su do izražaja došle sportske organizacije koje imaju rezultate u oblasti sporta. Sportske organizacije su dostavljale dokaze za svoje projekte, koji se najviše odnose na potvrde od nadležnih granskih saveza kojim su dokazivali tačnost podataka kao i rezultate rada sportskih organizacija. Na osnovu dostavljenih dokaza od strane sportskih organizacija Komisija je vršila procjenu i vrednovanje projekata.
Podsjećamo, nakon što je Vlada Kantona u septembru ove godine utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava Budžeta TK za tjelesnu kulturu i sport, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je sprovelo proceduru za dodjelu sportskih stipendija i za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija.
Postupak raspodjele sredstava vršio se po Javnim pozivima, a sportske organizacije i sportisti su svoje prijave i projekte mogli da prijave do 12.10.2020. godine. Postupak raspodjele vršile su Komisije na način koji je propisan usvojenim uslovima i kriterijima od strane Vlade Kantona.
Ministar Mićanović je istakao da za razliku od dosadašnje prakse raspodjelom sredstava na ovakav način napravljena odlična baza koja će u skorijoj budućnosti pokazati pozitivne efekte koji su napravljeni. Ministar vjeruje da će ovakav način rada biti prepoznat, jer svi trebaju biti svjesni da su ovakvi kriteriji napravili sistemski pomak koji je duže vrijeme nedostajao u oblasti sporta, a tamo gdje postoji sistem rezultati dođu mnogo brže od očekivanog. Takođe, ovo je ujedno Ministarstvu i baza podataka iz koje se vidi u kakvom stanju se danas nalazi naš sport, što svakako ukazuje na čemu to Ministarstvo i Vlada trebaju kontinuirano i ubrzano da rade. Sport je sam po sebi najveća reklama jedne regije, države i uglavnom se za sport vežu pozitivne stvari, a to se posebno moglo vidjeti u vrijeme pandemije. Realizacijom donesenih odluka Ministarstvo i Vlada su skoro u potpunosti realizovali ciljeve u ovoj oblasti.
Mićanović ističe da je pored velikog unapređenja kriterija za sportske organizacije, kruna rada u 2020. godini usvajanje Odluke o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona na osnovu koje je trajno riješen uočeni nedostatak prethodnih godina.
„Sportske organizacije moraju znati da prilikom kandidovanja svojih projekata moraju ispuniti minimum uslova koje se od njih traže, jer je upravo cilj Ministarstva da sportske organizacije budu adekvatno nagrađene za svoj rad, sa što većim učešćem u raspodjeli sredstava. S tim u vezi, sportske organizacije u narednom periodu mogu očekivati maksimalnu podršku od strane Ministarstva koje će nastojati da zajedno sa sportskim savezima kao najvažnijim saradnicima pruži sistemsku podršku za razvoj svih sportskih organizacija koje budu istinski pokazale zainteresovanost ka stvaranju vrhunskih sportskih rezultata", zaključuje Mićanović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15