Puraćka ćaska – umijeće pripremanja i služenja uvrštena na Preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa FBiH

Povodom uvrštavanja Puraćke ćaske – umijeće pripremanja i služenja na Preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa FBiH, danas je u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona upriličen je prijem za Hazima Osmanovića, predsjednika Kulturno umjetničkog društva „Puračić". Upravo ovom Društvu pripadaju najveće zasluge za uvrštavanje na Listu.

KUD Puracic 30 12 2020Ministar Mićanović je naveo da je Ministarstvo prepoznalo rad KUD „Puračić" koje je dugi niz godina finansijski podržano od strane Ministarstva. Također je iskazao zahvalnost zbog napora koje je KUD „Puračić" uložilo u očuvanje ovog nematerijalnog dobra baštine, istakavši da je riječ o obimnom poduhvatu koji je u konačnici rezultirao uspjehom. Ministar je dalje naveo: „Posebno mi je drago pratiti rad vašeg udruženja, obzirom da ste se nametnuli dosljednošću i činjenicom da imate jasan pravac i cilj, te iz tog razloga uspješan ishod vašeg rada nije slučajan."

Hazim Osmanović je istakao da KUD „Puračić" ima u fokusu kulturu u širem smislu i otud njihov angažman na zaštiti nematerijalnog kulturnog naslijeđa. Također je naveo da je u samom postupku upisa elementa Puraćka ćaska – umijeće pripremanja i služenja na Preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa FBiH postojala podrška eminentnih članova akademske zajednice, Ministarstva i Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Osmanović je rekao: "Sve naše buduće aktivnosti su usmjerene na očuvanje ovog elementa nematerijalne baštine jer sve do sada urađeno predstavlja preduslov za upis Puraćke ćaske na UNESCO - vu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Tako je naš tradicionalni festival „Dani ćaske" uvršen na CIOFF Kalendar festivala i njegova realizacija je izuzetno zahtjevna u organizacionom i finansijskom smislu. Podsjećam da je CIOFF Međunarodni savjet organizacija folklornih festivala i narodne umjetnosti, i ta organizacija je zvanični partner UNESCO-a, a naš festival je jedini sa područja Tuzlanskog kantona uvršten u zvanični CIOFF Kalendar festivala."

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna