Prezentovani budući pravci rada ustanova i javnog preduzeća MKSM TK

Danas je održan sastanak koji je organiziralo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa direktorima ustanova i javnih preduzeća u resornoj nadležnosti.

IMG 20210902 122629Sastanak je održala Amela Mehmedović, pomoćnik ministra za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a sastanku su prisustvovali i Tatjana Sirćo, sekretar ministarstva i Selma Bešić Čerkezović, stručni savjetnik za kulturu. Sasatanak je bio prilika za upoznavanje i prezentiranje trenutnog stanja i budućih pravaca rada.

Pomoćnik ministra je nakon uvodnog izlaganja dala priliku direktorima da ukratko istaknu izazove u radu sa kojima se ustanove i javno preduzeće kojima rukovode susreću, kao i najbitnije aktivnosti koje se do kraja godine planiraju realizirati.


Također je istakla da smatra neophodnim nastaviti aktivnosti na koordinaciji rada resornih ustanova i javnog preduzeća, kako bi se njihov rad učinio vidljivijim, a sve u cilju podizanja nivoa kulturne djelatnosti na Tuzlanskom kantonu.

Svi učesnici sastanka su istakli da je saradnja sa resornim Ministarstvom i ministrom Zlatanom Muratovićem na zavidnom nivou, a bitno je napomenuti da su same ustanove i javno preduzeće u sinergiji i realizuju mnogobrojne zajedničke aktivnosti, od kojih su mnoge prepoznatljive na području Tuzlanskog kantona i šire.

Danas je održan sastanak koji je organiziralo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa direktorima ustanova i javnih preduzeća u resornoj nadležnosti.

IMG 20210902 122629Sastanak je održala Amela Mehmedović, pomoćnik ministra za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a sastanku su prisustvovali i Tatjana Sirćo, sekretar ministarstva i Selma Bešić Čerkezović, stručni savjetnik za kulturu. Sasatanak je bio prilika za upoznavanje i prezentiranje trenutnog stanja i budućih pravaca rada.

Pomoćnik ministra je nakon uvodnog izlaganja dala priliku direktorima da ukratko istaknu izazove u radu sa kojima se ustanove i javno preduzeće kojima rukovode susreću, kao i najbitnije aktivnosti koje se do kraja godine planiraju realizirati.


Također je istakla da smatra neophodnim nastaviti aktivnosti na koordinaciji rada resornih ustanova i javnog preduzeća, kako bi se njihov rad učinio vidljivijim, a sve u cilju podizanja nivoa kulturne djelatnosti na Tuzlanskom kantonu.

Svi učesnici sastanka su istakli da je saradnja sa resornim Ministarstvom i ministrom Zlatanom Muratovićem na zavidnom nivou, a bitno je napomenuti da su same ustanove i javno preduzeće u sinergiji i realizuju mnogobrojne zajedničke aktivnosti, od kojih su mnoge prepoznatljive na području Tuzlanskog kantona i šire.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15