Posjeta JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović je sa svojim saradnicima Amelom Mehmedović, pomoćnikom za kulturu, Tatjanom Sirćo, sekretarom i Selmom Bešić Čerkezović, stručnim savjetnikom za kulturu boravio u posjeti Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Skupština Tuzlanskog kantona je u oktobru 2020. godine donijela Zakon o zaštiti kulturne baštine, dok je Ministarstvo u 2021. godini donijelo provedbene propise vezane za pomenuti zakon, čime je stvoren pravni okvir da navedena ustanova u punom kapacitetu obavlja svoju djelatnost.

09092021-mon

Tom prilikom je ministar Muratović sa direktorom Zavoda i zaposlenicima razgovarao o stanju u Zavodu, kao i ciljevima i pravcima budućeg rada, dok je direktor Zavoda Kemal Nurkić posebno istakao najbitnije aktivnosti koje se poduzimaju na zaštiti kulturne baštine u skladu sa novim propisima, a vezane su za sanaciju Barutane na Gradini u Tuzli, istraživanje i uređenje nekropole stećaka u Snježnici i valorizaciju praistorijskih crteža u Djevojačkoj pećini u Kladnju, te obilježavanje nacionalnih spomenika na području Tuzlanskog kantona postavljanjem informacionih ploča.

Ministar je ujedno iskoristio priliku da istakne značaj postojanja i djelovanja Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, koja je ujedno i ustanova u resornoj nadležnosti te istakao bitnost očuvanja kulturne baštine i njene perspektive u razvoju kulturnog turizma, a posebno je apostrofirao opredjeljenje Ministarstva da unaprjeđuje kulturnu djelatnost na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15