Projekat „Građanin“ predstavljen u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade

Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, sa akcentom na Tuzlanski kanton, bila je tema prijema održanog u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kojeg je upriličio ministar Zlatan Muratović sa pomoćnicom ministra za sport i mlade Lejlom Elezović za učenice srednje Medicinske škole u Tuzli.

IMG-61fdf23fa7d7bf1a16952c86e39fa1b6-VUčenice su ujedno i učesnice projekta „Građanin" koji se realizuje u sklopu nastavnog predmeta demokratija i ljudska prava.

Projekat „Građanin" predstavlja pragmatični dio obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u kojem učenici imaju priliku da u učionicama i zajednici vježbaju buduću ulogu građana u demokratskom društvu, te da se primjenjujući stečena znanja i vještine aktivno uključe u rješavanje problema u svojoj zajednici.

Učenici su ministarstvu predstavili prijedlog mjera i javnih politika za zaustavljanje odlaska mladih razrađenih u sklopu projekta, te izradili set pitanja od značaja za projekat u domenu nadležnosti resornog ministarstva na koje je ministar davao odgovore.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15