Obavještenje sportskim organizacijama o pomjeranju termina objave javnog poziva

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sportske organizacije da je došlo do pomjeranja termina za objavu javnog poziva jer je u procesu izrada i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.


Predviđenim rebalansom budžeta doći će do povećanja sredstava namijenjenih za tjelesnu kulturu i sport u iznosu od 20%.

Ministarstvo će poduzeti sve korake kako bi nakon usvajanja rebalansa budžeta ubrzalo proceduru do objave Javnog poziva.

Ministarstvo je prethodno najavilo da će najkasnije u prvoj polovini aprila objaviti Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu.

Također, obavještavamo sportske organizacije da će nakon objave Javnog poziva Ministarstvo održati javne konsultacije na kojima će sportske organizacije imati priliku da se informišu o načinu prijave na javni poziv. O terminu javnih konsultacija sportske organizacije će biti obavještene putem Javnog poziva i putem web stranice Vlade i Ministartsva.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15