Formiran Savjet za kulturu Tuzlanskog kantona

Ministrica za kulturu, sporta i mladih Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović održala je sastanak sa predstavnicima kulturnih institucija Tuzlanskog kantona. Sastanku je prisustvovala i pomoćnica za kulturu Amela Mehmedović.

sastanak kulturaSastanak je održan povodom formiranja Savjeta za kulturu Tuzlanskog kantona. Cilj formiranja Savjeta za kulturu jeste unaprjeđenje kulture na području Tuzlanskog kantona, gdje će biti prepoznat značaj kulture i kulturnih događaja u gradu Tuzla, ali i cijelom kantonu.

Savjet sa kulturu sastojat će se od sedam članova sa Elmirom Krivalićem kao predsjednikom Savjeta. Ostali članovi su Elvis Sivčević, Dario Redžić, Jasmin Hasić, Monika Tadić,Mustafa Sušić i Šimo Ešić. Za sekretara Savjeta imenovana je Amela Mehmedović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15