Studijska posjeta Austriji

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini organizirala je studijsku posjetu „Najbolje međunarodne antikorupcijske prakse i saradnja sa Republikom Austrijom na slučajevima korupcije".


Slika- posjeta AustrijiDelegaciju su činili Una Harčin ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Erik Larson INL-ov viši savjetnik za borbu protiv korupcije, Erduan Kafedžić šef Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, Anela Tuzlak stručni saradnik za saradnju sa nevladinim sektorom, Amra Mehmedić tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, Mevludin Džindo pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Žarko Ćosić direktor Kancelarije za borbu protiv korupcije Brčko Distrikta i Alija Kulić INL administrativni asistent.

Prvi dan studijske posjete održana su predavanja u kancelariji Regionalnog atašea Domovinske sigurnosti SAD, zatim u Federalnoj policiji Austrije i to u Jedinici za organizovani kriminal i u Federalnom birou za borbu protiv korupcije, te je upriličena posjeta Ambasadi BiH u Austriji, dok je drugi dan održano predavanje u Odjelu za kriminalitet i korupciju UNODC.

U okviru studijske posjete održan je i radni sastanak sa ministricom pravde Republike Austrije Almom Zadić, kojom prilikom je razgovarano o aktivnostima koje provode nadležni organi u Bosni i Hercegovini na svim poljima borbe protiv korupcije i sprečavanja korupcije, te o podršci koju pruža međunarodna zajednica kada su ove aktivnosti u pitanju.

Ministrica Una Harčin u vezi sa organiziranom studijskom posjetom izjavila je da je „Izuzetno je bitno da širimo svoju mrežu prijateljstva i saradnje, kao i da razmijenimo iskustva i usvojimo dobre prakse za uspostavu efikasnog antikoruptivnog sistema. Očekujemo da će se u narednom periodu osjetiti rezultati i pozitivna promjena u našem kantonu jer takve promjene u ovom trenutku su neophodne."

Erik Larson, INL-ov viši savjetnik za borbu protiv korupcije izjavio je „Ovakva vrsta obuke će pomoći da naučimo najbolje prakse u borbi protiv korupcije i također da ojačamo saradnju između BiH i Republike Austrije u tim naporima."

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini organizirala je studijsku posjetu „Najbolje međunarodne antikorupcijske prakse i saradnja sa Republikom Austrijom na slučajevima korupcije".


Slika- posjeta AustrijiDelegaciju su činili Una Harčin ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Erik Larson INL-ov viši savjetnik za borbu protiv korupcije, Erduan Kafedžić šef Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, Anela Tuzlak stručni saradnik za saradnju sa nevladinim sektorom, Amra Mehmedić tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, Mevludin Džindo pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Žarko Ćosić direktor Kancelarije za borbu protiv korupcije Brčko Distrikta i Alija Kulić INL administrativni asistent.

Prvi dan studijske posjete održana su predavanja u kancelariji Regionalnog atašea Domovinske sigurnosti SAD, zatim u Federalnoj policiji Austrije i to u Jedinici za organizovani kriminal i u Federalnom birou za borbu protiv korupcije, te je upriličena posjeta Ambasadi BiH u Austriji, dok je drugi dan održano predavanje u Odjelu za kriminalitet i korupciju UNODC.

U okviru studijske posjete održan je i radni sastanak sa ministricom pravde Republike Austrije Almom Zadić, kojom prilikom je razgovarano o aktivnostima koje provode nadležni organi u Bosni i Hercegovini na svim poljima borbe protiv korupcije i sprečavanja korupcije, te o podršci koju pruža međunarodna zajednica kada su ove aktivnosti u pitanju.

Ministrica Una Harčin u vezi sa organiziranom studijskom posjetom izjavila je da je „Izuzetno je bitno da širimo svoju mrežu prijateljstva i saradnje, kao i da razmijenimo iskustva i usvojimo dobre prakse za uspostavu efikasnog antikoruptivnog sistema. Očekujemo da će se u narednom periodu osjetiti rezultati i pozitivna promjena u našem kantonu jer takve promjene u ovom trenutku su neophodne."

Erik Larson, INL-ov viši savjetnik za borbu protiv korupcije izjavio je „Ovakva vrsta obuke će pomoći da naučimo najbolje prakse u borbi protiv korupcije i također da ojačamo saradnju između BiH i Republike Austrije u tim naporima."

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15