Federalni fond za zaštitu okoliša obećao pomoć u rješavanju ekoloških problema

Rješavanje ključnih pitanja zaštite okoliša bila je glavna tema današnjeg razgovora ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdana Karadžina sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuadom Čibukčićem.

cibukcic-karadzin 02 06 2021„Potražili smo pomoć u vezi sa rješavanjem okolišnih problema koji se tiču sanacije jezera Modrac i uklanjanja opasnog otpada kruksa iz industrijske zone grada Tuzle. S obzirom na to da se radi o velikim projektima, kao i o velikoj količini opasnog otpada, procijenjenom na 1.750 tona, obratili smo se Fondu za model iznalaženja rješenja. Putem javnog poziva Fonda aplicirat ćemo za sredstva izrade studija utjecaja na okoliš i sanacije tla zagađenog opasnim otpadom i njegovog uklanjanja i za izradu glavnog projekta sanacije Jezera Modrac u smislu sprečavanja daljeg unosa nanosnog materijala i čišćenja obala i dna jezera", kazao je ministar Karadžin poslije sastanka sa direktorom Čibukčićem, te istakao da dvije institucije od ranije imaju dobru saradnju.

Prema izvještaju o količinama opasnog otpada kruksa u industrijskoj zoni Hak II u Tuzli, kruks se nalazi na dubini od pola do tri metra, a ukupna zapremina kruksa na deponiji je 1.200 – 1.500 kubnik metara. Hemijskom analizom utvrđene su povećane količine hlora, koji je kancerogen, korozivan i toksičan, te prisustvo i teških metala hrom, olovo i nikl.

„Fond za zaštitu okoliša FBiH uložit će maksimalne napore da se ovo ključno pitanje za Tuzlu riješi sistemski i na najefikasniji način", dodao je direktor Čibukčić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15