Omogućen izvoz 150 tona opasnih materija iz kruga HAK1

Poljska firma Organika izdvojit će sredstva u iznosu od 250 000 KM za čišćenje kruga nekadašnje fabrike HAK 1 od opasnih materija koje su uglavnom uskladištene u bačvama na nepropisan način. Ovaj iznos omogućit će izvoz 150 tona opasnih materija iz industrijske zone Tuzle jer na području naše zemlje ne postoji deponija za opasan otpad.

210601081.1 xlRezultat je to kontinuiranih napora Vlade Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice da se tuzlanska industrijska zona očisti od opasnih i potencijalno opasnih materija koje su ili zakopane ili deponovane na nepropisan način.

Prema riječima resornog ministra Zvjezdana Karadžina: „To je plod napora koje je uložila Vlada TK preko resornog ministarstva i napora federalne inspektorice Maide Bešlagić. Tim smo združenim pritiskom uspjeli da pokrenemo s mrtve tačke pitanje uklanjanja opasnog otpada, pitanje koje stoji na tapetu nekih 13 godina."

Stručni tim koji je oformila Vlada TK u međuvremenu je uradio Izvještaj o procjeni stanja opasnog otpada u krugu nekadašnje fabrike HAK 1.

„U okviru tog dokumenta obrađeno je sve što je vezano za istorijske podatke i informacije o stanju opasnih materija od 2013.- 2019. godine, dat je presjek svih fizičko-hemijskih osobina pojedinih materija prisutnih na lokaciji, stepen opasnosti, urađen terenski uvid da se vidi kakva je trenutna situacija te usporedi sa podacima koji su prethodno dati i izdate smjernice za dalje postupanje", kazao je ministar Karaždin.

Firma Organika BiH, sa kojom je uspostavljena dobra saradnja, nakon uvida u dokument dobila je saglasnost firme Organika Poljska da izdvoje sredstva. Potpisan je i ugovor sa firmom Kemokop d.o.o. koja će biti zadužena da iz kruga nekadašnjeg HAK 1 izveze otpad i otpadne materija koje se nalaze u krugu fabrike.

Intenzivirane su i aktivnosti, prema riječima ministra Karadžina, na čišćenju naslaga žive u dubljim slojevima tla, ispod pogona elektrolize.

„Preko krovne okolinske agencije u svijetu (UNEP) uspio sam da dođem do ljudi koji odgovorni za uklanjanje žive, preko mediteranskog programa i dostavio sam im sve podatke vezano za HAK1", kaže ministar Karadžin naglašavajući da očekuje da će UNEP pomoći u istraživanju dubljih slojeva tla i postojanja žive.

Značajan broj aktivnosti usmjerenih ka tome da se tuzlanska industrijska zona očisti od opasnih i potencijalno opasnih materija koje su ili zakopane ili deponovane na nepropisan način, u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK nastavljaju i apliciranjem u Federalnom fondu za zaštitu okoliša za sredstva za izradu studije uticaja na okoliš za uklanjanje kruksa.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15