Ekološki prihvatljiv način odlaganja otpada

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Zvjezdan Karadžin i predstavnici Javnog preduzeća Eko-Sep d.o.o. Živinice u petak su se susreli sa svim potencijalnim korisnicima usluga sanitarnog odlaganja otpada. Imajući u vidu da je u našem je kantonu aktivno nekoliko deponija i neophodnost efikasnijeg načina uklanjanja otpada, na sastanku su predstavljeni i uslovi za odlaganje otpada sa područja drugih općina na ovoj sanitarnoj deponiji.

13092021-Eko SepIzgradnja regionalne sanitarne deponije u Živinicama uveliko traje. Rok za njeno završenje je kraj tekuće godine, a 30.000,00 KM grant sredstava za idejno rješenje postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada dodijeljeno je od strane Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ministar Karadžin je prepoznao važnost ovog sastanka, posebno imajući u vidu da se trenutno otpad odlaže na nekoliko lokacija na području Kantona, ali i entiteta Republika Srpska.

„To je jedan sistem koji je neodrživ. Ovo je jedna aktivnost u okviru koje mi definišemo volju i uslove pod kojima bi i ostale općine mogle ovdje odlagati otpad. Ovdje se radi o sanitarnoj deponiji, a mi vrlo brzo očekujemo i zabranu odlaganja otpada na nesanitarne deponije, tako da ćemo ući u nužnosti ovakvog postupanja. Zato je važno da krenemo sa razgovorima o cijenama odlaganja, količinama otpada, načinima sortiranja i sl.", navodi Karadžin.

Ovo postrojenje omogućiti će produženje vijeka trajanja naše deponije, a time i stvaramo mogućnosti da se ovdje odlaže i otpad sa područja drugih općina, kaže direktor preduzeća Eko – Sep Selmir Šljivić, izražavajući zahvalnost ministru Karadžinu za podršku ovom projektu.
Svoj interes za uspostavu saradnje, prisustvom sastanku, pokazali su predstavnici Tuzle, Gračanice, Gradačca, Srebrenika i Lukavca.

„Mi ćemo iznijeti naše planove, te uslove i kriterije pod kojima će biti omogućeno drugim lokalnim zajednicama da na našu deponiju odlažu svoj otpad", naveo je direktor Šljivić.
Jedna od lokalnih zajednica koja se već susreće sa problemom odlagana otpada je Gračanica. Trenutnoj gradskoj deponiji je istekao vijek trajanja. Direktor Javnog komunalnog preduzeća Komus iz Gračanice, Senad Memić ističe da oni već vode pregovore o nastavku odlaganja otpada sa gradovima Doboj i Živinice.
„Mi smo uradili dokument koji će ići na sjednicu Gradskog vijeća, a gdje će se Gradsko vijeće opredijeliti oko buduće lokacije deponovanja otpada. S tim u vezi pohvalna je organizacija ovog sastanka i mi svakako podržavamo izgradnju ove regionalne deponije", navodi direktor Memić.
Vlasnik 60% kapitala sanitarne deponije Eko – Sep je Grad Živinice.

„Osim zbrinjavanja otpada ovo je uvod u cirkularnu ekonomiju i naknadnu obradu otpada, što su i direktive Europske unije. Nama je drago da ovaj projekat realizujemo i što naša kompanija Eko – Sep uspješno privodi kraju realizaciju ovog projekta", kazao je gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković.
Izgradnjom i otvaranjem ekološke i sanitarne deponije riješit će se dugogodišnji problemi sa odlaganjem otpada na području Živinica, Banovića i Kladnja, a prilika je to i za rješavanje ovakvih problema u drugim lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15