Ministar Karadžin se susreo sa predstavnicima Svjetske banke

U okviru projekta tehničke pomoći pod nazivom „Podrška pravednoj energetskoj tranziciji u regijama uglja", delegacija Svjetske banke predvođena Wolfhartom Pohlom posjetila je jučer ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdana Karadžina.

IMG 20211216 102218Spomenuti projekat Svjetska banka implementira u široj regiji, a sastoji se od tri komponente koje stavljaju fokus na upravljanje procesom tranzicije, na ljude i zajednice kao i na prenamjenu napuštenog rudarskog zemljišta o čemu jučer i bilo najviše riječi.

Kroz spomenutu tehničku pomoć identificirana su četiri pilot područja (rudnik i termoelektrana Kakanj i rudnik Breza, rudnik Banovići, termoelektrana Gacko i rudnik i termoelektrana i rudnik Ugljevik i termoelektrana Tuzla, uključujući Rudarsko poduzeće Kreka) na kojima će se uraditi detaljnije analize mogućnosti implementacije pravedne energetske tranzicije.

Imajući u vidu da će u skorije vrijeme Ministarstvo započeti aktivnosti na izradi novog prostornog plana, na sastanku je dogovoreno da će u narednom periodu Svjetska banka u suradnji sa Ministarstvom i lokalnim zajednicama kroz interno razvijeni software LURA kreirati scenarije i optimizaciju rješenja iskorištenja napuštenog rudarskog zemljišta s ciljem razvoja regije.

Sagovornici su se složili da iskustva Svjetske banke sa drugih tržišta mogu biti dragocjena kao i da će se u budućnosti intenzivirati saradnja sa predstavnicima vlasti Tuzlanskog kantona.

U okviru projekta tehničke pomoći pod nazivom „Podrška pravednoj energetskoj tranziciji u regijama uglja", delegacija Svjetske banke predvođena Wolfhartom Pohlom posjetila je jučer ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdana Karadžina.

IMG 20211216 102218Spomenuti projekat Svjetska banka implementira u široj regiji, a sastoji se od tri komponente koje stavljaju fokus na upravljanje procesom tranzicije, na ljude i zajednice kao i na prenamjenu napuštenog rudarskog zemljišta o čemu jučer i bilo najviše riječi.

Kroz spomenutu tehničku pomoć identificirana su četiri pilot područja (rudnik i termoelektrana Kakanj i rudnik Breza, rudnik Banovići, termoelektrana Gacko i rudnik i termoelektrana i rudnik Ugljevik i termoelektrana Tuzla, uključujući Rudarsko poduzeće Kreka) na kojima će se uraditi detaljnije analize mogućnosti implementacije pravedne energetske tranzicije.

Imajući u vidu da će u skorije vrijeme Ministarstvo započeti aktivnosti na izradi novog prostornog plana, na sastanku je dogovoreno da će u narednom periodu Svjetska banka u suradnji sa Ministarstvom i lokalnim zajednicama kroz interno razvijeni software LURA kreirati scenarije i optimizaciju rješenja iskorištenja napuštenog rudarskog zemljišta s ciljem razvoja regije.

Sagovornici su se složili da iskustva Svjetske banke sa drugih tržišta mogu biti dragocjena kao i da će se u budućnosti intenzivirati saradnja sa predstavnicima vlasti Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15