STRATEGIJA ZAŠTITE AKUMULACIJE MODRAC

Akumulacija Modrac, najznačajniji vodni resurs Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, formirana je 1964. godine izgradnjom brane u tjesnacu Modrac. Formiraju je rijeke Spreča i Turija sa pritokama.
Akumulacija rješava više vodoprivrednih i izrazito privrednih aspekata: snabdijevanje stanovništva, industrijskih i termoenergetskih kapaciteta Tuzle i Lukavca tehnološkom vodom, razblaženje otpadnih voda koje ispušta tuzlanska i lukavačka industrija, povećanje proticanja rijeke Spreče nizvodno od Akumulacije u ljetnom periodu, proizvodnju električne energije na malim hidroelektranama, rasplinjavanje velikih vodnih valova retenzionim dejstvom Akumulacije i sprečavanje ili znatno smanjenje poplava u dolini rijeke Spreče nizvodno od Akumulacije.

Prema zakonu o zaštiti akumulacije ''Modrac'' (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 5/06), namjene Akumulacije, po redoslijedu prioriteta, su:

  •  obezbjeđenje vode za potrebe stanovništva,
  •  obezbjeđenje vode za potrebe industrije,
  •  zaštita od poplava nizvodno od brane,
  •  obezbjeđenje biološkog minimuma za vodotok Spreče, nizvodno od Akumulacije,
  •  razvoj turizma, rekreacije i sportova na vodi, u skladu sa navedenim zakonom,
  •  proizvodnju električne energije na malim hidroelektranama, korištenjem viška voda u akumulaciji Modrac.

Izuzetno, Akumulacija može služiti i za druge namjene, pod uslovom i na način da se takvim korištenjem vode Akumulacija ne zagađuje niti izlaže drugim štetnim uticajima.
U skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine FBiH", broj: 70/06), akumulacija Modrac i svi vodotoci u slivu Akumulacije svrstani su u vode II kategorije, što znači da su u nadležnosti Tuzlanskog kantona.

 

akumulacija

 Izgled budućeg postrojenja

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna