Održan prvi sastanak Koordinacionog odbora za realizaciju i praćenje Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2021 do 2024. godina

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK danas je održan sastanak članova Koordinacionog odbora za realizaciju i praćenje Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2021 do 2024. godina.

RSPP 15 03 2022Tema sastanka je određena u skladu sa aktivnostima definisanim u Gender akcionim planom te je u vezi s tim usvojen Poslovnik o radu Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2021. do 2024. godina, te su izabrani predsjednik i dopresjednik Kooordinacionog odbora. Pažnja je posvećena i načinu izvještavnja o realiziranim aktivnostima po Akcionom planu, te je usvojen plan za praćenje, evaluaciju i izvještavanje o primjeni Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona uz naznaku o vaznosti dodatne edukacije članova Kooordinacionog odbora, a kako je to predviđeno aktivnostima samog Gender akcionog plana.


Gender akcionim planom Tuzlanskog kantona za period 2021. – 2024. godina su određeni ciljevi i aktivnosti koje je neophodno realizirati u narednom periodu kao i aktivnosti koje je neophodno da poduzme Koordinacioni odbor za praćenje Gender akcionog plana. Koordinacioni odbor čine članovi ispred: Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Ministarsva finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstva za kulturu, sport i mlade, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ministarsva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kao i Udruženja „Amica Educa".

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15