Demantij Ministarstva zdravstva TK

Demantij Minisatrstva zdravstva TK upućen Radio Gračanici povodom emitovanja Saopćenja OO SDP BiH Gračanica u Emisiji "Info 5" 29.08.2015. godine.

U vezi sa prilogom objavljenim u centralnoj informativnoj emisiji „Info 5" od 29. augusta 2015. godine, bez prethodne provjere činjenica pročitano je saopćenje OO SDP BIH Gračanica.

 

U Saopćenju je navedeno da Vlada Tuzlanskog kantona, resorno Ministarstvo zdravstva TK i ministar dr. Elvis Bektić lično, preuzimaju osnivačka prava ustanova, vrše smjene upravnih odbora, direktora i odgovornih ljudi „radi zadovoljavanja stranačkih apetita i demonstracije sile" što apsolutno nije tačno.

Kada je u pitanju Opća bolnica „dr. Mustafa Beganović" Gračanica po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH predviđeno je da u zdravstvenim ustanovama tipa bolnice od 2012. godine osnivačka prava moraju imati, odnosno preuzeti kantonalne skupštine. Općinsko Vijeće i vladajuća struktura već tri godine prećutno su dozvoljavali da ova ustanova, kada su u pitanju prava osnivača, radi nezakonito. Interesi za ovo činjenje, odnosno nečinjenje, su njima poznati.

Vlada i Ministarstvo zdravstva su, inicirajući preuzimanje osnivačkih prava, vršili usklađivanje rada bolnice u Gračanici sa Zakonom i doveli njen rad u zakonske okvire.

S druge strane u Saopćenju OO SDP BiH Gračanica nastoji se personalno zaštititi bivša direktorica Doma zdravlja Zehra Karahasanović, čime se jasno stavljaju lični ispred općih javnih interesa.

Naime, politika Ministarstva je da se svi segmenti zdravstvene zaštite na području TK usklade sa pozitivnom zakonskom regulativom koja definiše njihov rad i poslovanje. Dom zdravlja Gračanica nije i ne može biti izuzetak.

U gračaničkom Domu zdravlja u proteklih šest mjeseci izvršena je jedna kontrola Komisije za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva TK i dva inspekcijska nadzora zdravstvenog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Tokom ovih kontrola zabilježeno je zatečeno stanje i dat prijedlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka. Bivša direktorica se na sve ove dokumente oglušila, a inspektorima predočila lažne podatke po pitanju osoblja koje radi u Službi hitne medicinske pomoći, ovjerene pečatom Ustanove i njenim potpisom.

U koraku dalje u tom spisku je navela i sebe lično, kao ljekara koji radi u Službi hitne medicinske pomoći (SHMP). Uvidom u protokol bolesnika SHMP zadnjih pet godina, inspektori su utvrdili da se radi o notornoj laži.

Osim navedenog, bivša direktorica Karahasanović je svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzrokovala veću materijalnu štetu a time i uzrokovala veće smetnje u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove.

Naime, 29.11.2014. godine jednog od domara zaposlenog u Dom zdravlja Gračanica, bivša direktorica je rasporedila na mjesto vozača u SHMP. Novoraspoređeni vozač je navedenog dana prošavši kroz crveno svjetlo na raskrsnici, vozeći pacijenta i osoblje, prouzrokovao saobraćajnu nezgodu na području općine Lukavac, te tom prilikom prouzrokovao veću materijalnu štetu na vozilu. Cijenjena bivša direktorca Karahasanović se o ovom incidentu nije ni oglasila.

Kada je u pitanju nepoštivanje ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK direktorica Karahasanović nije izvršavala ugovorne obaveze prema Zavodu zdravstvenog osiguranja TK. Riječ je o ugovoru u kojem stoji da SHMP JU Dom zdravlja Gračanica treba da ima osam timova hitne medicinske pomoći. Za tu namjenu je Zavod u 2015. godini izdvojio 1.177.092 KM. Na taj način direktorica Karahasanović je uskratila pružanje hitne medicinske pomoći stanovnicima općine Gračanica. Kao pojašnjenje ovog argumenta stoji činjenica da u ekipama hitne medicinske pomoći na terenu nije bilo ljekara, što je bilo obaveza, nego su intervencije i pratnje pacijenata ka UKC-u Tuzla obavljali samo medicinski tehničari te se na taj način uskraćivala zdravstvena zaštita.

Rad Ustanove također, kada je u pitanju radno vrijeme, nije usklađen sa Pravilnikom o radnom vremenu resornog ministarstva TK.

Pored svega navedenog, tokom 2014. godine, bivša direktorica je u prostorijama Doma zdravlja Gračanica instalirala video nadzor i aparat za uzimanje otisaka prstiju kao vid kontrole uposlenika Doma zdravlja što je nečuveno i po prvi puta primjenjeno u jednoj zdravstvenoj instituciji, čime je direktno i jasno demonstrirala moć i silu nad uposlenicima.

Agencija za zaštitu ličnih podataka je naknadno naredila uklanjanje ovih protupravno postavljenih uređaja, što indicira da je Domu zdravlja usljed nesavjesnog postupanja bivše direktorice pričinjena veća materijalna šteta.

 

MINISTAR
dr. Elvis Bektić

 

Demantij Minisatrstva zdravstva TK upućen Radio Gračanici povodom emitovanja Saopćenja OO SDP BiH Gračanica u Emisiji "Info 5" 29.08.2015. godine.

U vezi sa prilogom objavljenim u centralnoj informativnoj emisiji „Info 5" od 29. augusta 2015. godine, bez prethodne provjere činjenica pročitano je saopćenje OO SDP BIH Gračanica.

 

U Saopćenju je navedeno da Vlada Tuzlanskog kantona, resorno Ministarstvo zdravstva TK i ministar dr. Elvis Bektić lično, preuzimaju osnivačka prava ustanova, vrše smjene upravnih odbora, direktora i odgovornih ljudi „radi zadovoljavanja stranačkih apetita i demonstracije sile" što apsolutno nije tačno.

Kada je u pitanju Opća bolnica „dr. Mustafa Beganović" Gračanica po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH predviđeno je da u zdravstvenim ustanovama tipa bolnice od 2012. godine osnivačka prava moraju imati, odnosno preuzeti kantonalne skupštine. Općinsko Vijeće i vladajuća struktura već tri godine prećutno su dozvoljavali da ova ustanova, kada su u pitanju prava osnivača, radi nezakonito. Interesi za ovo činjenje, odnosno nečinjenje, su njima poznati.

Vlada i Ministarstvo zdravstva su, inicirajući preuzimanje osnivačkih prava, vršili usklađivanje rada bolnice u Gračanici sa Zakonom i doveli njen rad u zakonske okvire.

S druge strane u Saopćenju OO SDP BiH Gračanica nastoji se personalno zaštititi bivša direktorica Doma zdravlja Zehra Karahasanović, čime se jasno stavljaju lični ispred općih javnih interesa.

Naime, politika Ministarstva je da se svi segmenti zdravstvene zaštite na području TK usklade sa pozitivnom zakonskom regulativom koja definiše njihov rad i poslovanje. Dom zdravlja Gračanica nije i ne može biti izuzetak.

U gračaničkom Domu zdravlja u proteklih šest mjeseci izvršena je jedna kontrola Komisije za hitnu medicinsku pomoć Ministarstva zdravstva TK i dva inspekcijska nadzora zdravstvenog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Tokom ovih kontrola zabilježeno je zatečeno stanje i dat prijedlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka. Bivša direktorica se na sve ove dokumente oglušila, a inspektorima predočila lažne podatke po pitanju osoblja koje radi u Službi hitne medicinske pomoći, ovjerene pečatom Ustanove i njenim potpisom.

U koraku dalje u tom spisku je navela i sebe lično, kao ljekara koji radi u Službi hitne medicinske pomoći (SHMP). Uvidom u protokol bolesnika SHMP zadnjih pet godina, inspektori su utvrdili da se radi o notornoj laži.

Osim navedenog, bivša direktorica Karahasanović je svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzrokovala veću materijalnu štetu a time i uzrokovala veće smetnje u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove.

Naime, 29.11.2014. godine jednog od domara zaposlenog u Dom zdravlja Gračanica, bivša direktorica je rasporedila na mjesto vozača u SHMP. Novoraspoređeni vozač je navedenog dana prošavši kroz crveno svjetlo na raskrsnici, vozeći pacijenta i osoblje, prouzrokovao saobraćajnu nezgodu na području općine Lukavac, te tom prilikom prouzrokovao veću materijalnu štetu na vozilu. Cijenjena bivša direktorca Karahasanović se o ovom incidentu nije ni oglasila.

Kada je u pitanju nepoštivanje ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK direktorica Karahasanović nije izvršavala ugovorne obaveze prema Zavodu zdravstvenog osiguranja TK. Riječ je o ugovoru u kojem stoji da SHMP JU Dom zdravlja Gračanica treba da ima osam timova hitne medicinske pomoći. Za tu namjenu je Zavod u 2015. godini izdvojio 1.177.092 KM. Na taj način direktorica Karahasanović je uskratila pružanje hitne medicinske pomoći stanovnicima općine Gračanica. Kao pojašnjenje ovog argumenta stoji činjenica da u ekipama hitne medicinske pomoći na terenu nije bilo ljekara, što je bilo obaveza, nego su intervencije i pratnje pacijenata ka UKC-u Tuzla obavljali samo medicinski tehničari te se na taj način uskraćivala zdravstvena zaštita.

Rad Ustanove također, kada je u pitanju radno vrijeme, nije usklađen sa Pravilnikom o radnom vremenu resornog ministarstva TK.

Pored svega navedenog, tokom 2014. godine, bivša direktorica je u prostorijama Doma zdravlja Gračanica instalirala video nadzor i aparat za uzimanje otisaka prstiju kao vid kontrole uposlenika Doma zdravlja što je nečuveno i po prvi puta primjenjeno u jednoj zdravstvenoj instituciji, čime je direktno i jasno demonstrirala moć i silu nad uposlenicima.

Agencija za zaštitu ličnih podataka je naknadno naredila uklanjanje ovih protupravno postavljenih uređaja, što indicira da je Domu zdravlja usljed nesavjesnog postupanja bivše direktorice pričinjena veća materijalna šteta.

 

MINISTAR
dr. Elvis Bektić

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna