Ministar zdravstva TK posjetio UKC Tuzla

U protokolarnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas je boravio ministar zdravstva TK, Bahrudin Hadžiefendić. Ovo je prva posjeta ministra Hadžiefendića Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla nakon imenovanja na mjesto ministra zdravstva TK.

Posjeta ministra zdravstva TK 4Ministar Hadžiefendić je izrazio zadovoljstvo zbog aktivnosti i planova ustanove, te naglasio da je Ministarstvo zdravstva TK prepoznalo UKC Tuzla kao kvalitetnog partnera s kojim će raditi na poboljšanju zdravstvenih usluga na ovom području. ˝Vjerujem da ćemo timskim radom unaprijediti rad svih zdravstvenih ustanova na području TK, sa posebnim osvrtom na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Ministarstvo zdravstva sa Vladom TK će raditi na intenzivnom zapošljavanju zdravstvenog kadra. Zapošljavanjem mladih ljekara i medicinskih tehničara želimo spriječiti njihov odlazak u zemlje EU", rekao je ministar Hadžiefendić i dodao da će se lično potruditi da stvarajući pozitivno okruženje i timski rad vrati dignitet i poštovanje ljekarskoj i sestrinskoj profesiji.

Tokom razgovora sa ministrom zdravstva TK, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla doc. dr. Nešad Hotić prezentirao je aktuelne aktivnosti, godišnje ciljeve, te dugoročne planove i projekte koji se odnose na razvoj zdravstvenog sistema i kvalitet usluga prema krajnjim korisnicima.
Iako je posjeta najavljena kao protokolarna, ministar je sa direktorom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla razgovarao i o ciljevima, zadacima i rokovima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla koji će se evaluirati u narednih četri do šest mjeseci.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna