OBAVJEŠTENJE

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava podnosioce prijava na Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoja Kantona za 2022. godinu " objavljenog dana 13.06.2022. godine da su zbog kvara na serveru i nemogućnosti objave na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, preliminarne rang liste korisnika sredstava sa pozicije "Podrška razvoju Kantona za 2022. godinu" za projekt 3. Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala i 4. Subvencije novoosnovanim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala objavljene danas, 28.09.2022. godine na zvaničnoj facebook stranici Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona (https://www.facebook.com/ministarstvoprivredetk/) i web stranici Obrtničke komore Tuzlanskog kantona https://oktk.ba/.

Informacije o javnom pozivu za grant sredstava također mogu vidjeti i na oglasnoj ploči Vlade Tuzlanskog kantona (zgrada Vlade).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15