Saopštenje za podnosioce prijava na Javni poziv Podrška razvoju Kantona za 2022. godinu

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava podnosioce prijava na Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoja Kantona za 2022. godinu " objavljenog dana 13.06.2022. godine da su zbog kvara na serveru i nemogućnosti objave na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, Preliminarne rang liste korisnika sredstava sa pozicije "Podrška razvoju Kantona za 2022. godinu" za projekt 1. Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za nabavku opreme, alata i repromaterijala su objavljene danas 29.09.2022. godine na zvaničnoj facebook stranici Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i web stranici Kantonalne privredne komore Tuzlanskog kantona i oglasnoj ploči Vlade Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15