BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Alen Taletovic
Ministar
Alen Taletović

BIOGRAFIJA

Datum i mjesto rođenja:
11.4.1980.g., Tuzla

Bračno stanje - Porodično stanje:
Oženjen – otac dvoje djece

Tok obrazovanja - dostignuti stepen školske spreme:
- Osnovnu školu i Opću gimnaziju završio u Živinicama
- Diplomirani pravnik (2004.) – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
- Magistar pravnih nauka (2012.) – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Druge edukacije; napredovanje u struci, javna priznanja i slično:
- Član Alumni zajednice J.F.Kennedy School of government (Harvard University)

Strani jezici:
Engleski jezik

Predhodno radno angažovanje:
- Konjuh Živinice – Pravni zastupnik (2004-2006.) Općina Živinice
- Ured načelnika općine – Pravni savjetnik (2006.-2011.)