BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo razvoja i poduzetništva
Petar Simic
Ministar
Petar Simić

BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Ime i prezime PETAR SIMIĆ
Datum rođenja 05.11.1953.
Mjesto rođenja STRUGE, OPĆINA ČAPLJINA
Bračno stanje OŽENJEN, OTAC DVIJE KĆERKE

RADNO ISKUSTVO
“Pactus Domus” d.o.o., Gradačac
Direktor i odgovorni projektant
2003. – 2013.
1991. – 2000.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK
Pomoćnik ministra za prostorno uređenje TK
2000. – 2003.

Općinski sud Gradačac
Stalni sudski vještak
1980. – 2006.

Općina Gradačac
Sekretarijat za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Općine Gradačac, Sekretarijat za privredu
1979. – 1991.

EDUKACIJA
Arhitektonsko – urbanistički fakultet Sarajevo
1978/79.

Gimnazija “Hasan Kikić” Gradačac (danas Gimnazija “Mustafa Novalić Gradačac”)
1972/73.

Osnovna škola u Modriči, Osnovna škola u Dugom selu

OSTALO
Poznavanje engleskog jezika
Aktivan rad na računaru
Položen stručni ispit u Republičkom sekretarijatu za prostorno uređenje i zaštitu okolice BiH
Iskustvo na izradi projektne dokumentacije, nadzor nad izgradnjom, kao i kompletnim consaltingom prilikom izrade velikog broja objekata na području BiH

ČLANSTVO/POZICIJA U STRANCI SDP
- Član predjsedništva, Potpredsjednik Općinske organizacije SDP Gradačac