BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za boračka pitanja
Ministar
Ibrahim Salihović

BIOGRAFIJA

- Rođen 25.05.1956. godine u mjestu Sladna, Općina Srebrenik.
- Osnovnu školu završio u Srebreniku, a srednju Mašinsko-tehničku školu u Tuzli.
- Nakon srednje škole kao vojni stipendista upisao studije na fakultetu Strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smijer strojarstvo
- Studij završio 1982. godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera strojarstva.
- Po završetku studija kao aktivno vojno lice radio u bivšoj JNA, do izbijanja agresije na RBIH.
- Oženjen, otac jednog sina.
- U aprilu 1992. godine, napusti bivšu JNA i priključio se pokretu otpora na području Općine Srebrenik. Formiranjem 21 pješadijske, a kasnije 212 brdske brigade Srebrenik postavljen na dužnost komandanta III bataljona. U aprilu mjesecu 1993. godine, postavlja na dužnost načelnika štaba ujedno i zamjenika komandanta 212 brdske brigade. U septembru 1994. godine., formiranjem manevarskog bataljona 212 brdske brigade obavljao dužnost komandanta iste. Formiranjem 211 oslobodilačke brigade II-og Korpusa ARBiH u martu 1995. godine, postavljen za komandanta brigade i na toj dužnosti ostao do okončanja rata.
- 05.01.1993. godine, prilikom komandanskog izviđanje na gradačačkom ratištu teško ranjen i do povratka u jedinicu liječen u ratnoj bolnici.
- Za ličnu hrabrost i ukupan doprinos u toku odbrambeno oslobodilačkog rata 29.09.1993. godine, odlikovan najvišim ratnim priznanjem značkom „Zlatni ljiljan“.
- Naredbom predsjednika Predsjedništva RBiH od 12.07.1994. godine, proizveden u čin Majora ARBiH.
- Nakon završetka rata od 1996. godine, radio kao profesionalno vojno lice u komandi drugog korpusa Armije RBiH, obavljajući odgovorne komandne dužnosti.
- Penzionisan sam 01.06.2004. godine u činu Pukovnika VFBiH.