Članci

 

 

POPIS DOSTUPNIH INVESTICIJSKIH POTICAJA INVESTITORIMA

U TUZLANSKOM KANTONU (FISKALNI I NEFISKALNI)

 

Redni

broj

Naziv poticaja i kratak opis poticaja

Institucija koja dodjeljuje poticaj

Kontakt podaci

Institucija koja sprovodi proceduru

1.

Podrška Udruženju za razvoj "NERDA" Tuzla

Podrška za rad i aktivnosti koje sprovodi Udruženje za razvoj „NERDA“ Tuzla, kroz implementiranje projekata koji su usmjereni ka ekonomskom jačanju Tuzlanskog kantona            (planirana sredstva u Budžetu za 2018. godinu iznose 30.000 KM)

Vlada Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-302

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

2.

Zapošljavanje djece iz porodica poginulih boraca-šehida radi obavljanja pripravničkog staža za 2018. godinu

 (planirano u iznosu od 200.000 KM)

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona sa Službom za zapošljavanje FBiH

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Služba za zapošljavanje FBiH

 

3.

Obavljanje pripravničkog/volonterskog staža za 2018. godinu

(planirano u iznosu od 480.000 KM)

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Zajednička komisija

Ministarstva za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona  i

Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Tel/Fax:035/306-440 035/228-573

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Bosne Srebrene bb

75 000 Tuzla

Web:www.szztk.ba

4.

Zapošljavanje nezaposlenih osoba iz reda boračke populacije na minimalno 24 mjeseca putem dva podprograma:

-samozapošljavanje putem započinjanja vlastitog biznisa i

-zapošljavanje kod poslodavaca

(planiran iznos 500.000 KM i to 200.000 KM za samozapošljavanje i 300.000 KM za zapošljavanje kod poslodavaca)

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona   

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

5.

Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Tel:035/369-327

Fax:035/369-332

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

Sparkasse bank dd Sarajevo, filijala Tuzla

Tel/Fax:035/300-763

Adresa:Maršala Tita 2A

75 000 Tuzla

6.

Subvencija malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata

(planiran iznos do 20.000 KM)

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Tel:035/369-357 i 035/369-327;

Fax :035/369-332

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

7.

Subvencije obrtima za nabavku opreme i alata

(planiran iznos do 20.000 KM)

 Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Tel:035/369-357 i 035/369-327;

Fax :035/369-332

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

8.

Subvencije javnim preduzećima za sufinansiranje troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda

(planiran iznos do 65.000 KM)

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Tel:035/369-357 i 035/369-327;

Fax :035/369-332

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

9.

Subvencije za podršku obrtničkim komorama

(planiran iznos do 5.000 KM)

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Tel:035/369-357 i 035/369-327;

Fax :035/369-332

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

10.

Sufinansiranje programa/projekata edukacije za pokretanje biznisa

(planiran iznos do 5.000 KM)

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Tel:035/369-357 i 035/369-327;

Fax :035/369-332

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

11.

Subvencioniranje troškova smještaja i shrane  studenata sa područja TK-a koji su smješteni u studentskim centrima u FBiH (Sarajevo i Mostar)

link

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Tel:035/281-296

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Muhameda Hevaije Uskufija 1

75 000 Tuzla

12.

Ulaganje sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede (prema namjeni) u:

$1-          zaštitne objekte, kao što su nasipi, obaloutvrde, uređenje korita vodotoka, brane sa akumulacijama, i drugi pripadajući objekti, kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

$1-          objekte za odvodnjavanje, kao što su osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža i drugi pripadajući objekti;

$1-          objekte za iskorištavanje voda za vodosnabdijevanje, kao što su brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

$1-          objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao što su kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijemnik i drugi pripadajući objekti i oprema. Navedeni vodni objekti mogu služiti istovremeno i za više namjena, kada su u pitanju tzv. višenamjenski vodni objekti.

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57       75 000Tuzla

13.

Transferi drugim nivoima vlasti –sredstava iz ekoloških naknada (korisnik općine i grad Tuzlanskog kantona)

(Planirana sredstva u Budžetu za 2018. godinu 255.625,93 KM)

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla    

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla    

14.

Subvencija javnim preduzećima

Razvoj vazdušnog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona

(subvencija u iznosu od

165.000 KM)

link

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-393

Fax 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

 

15.

Program zapošljavanja mladih kadrova u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu

link

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-419

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Rudarska 72

75 000 Tuzla

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/300-600, Fax.035/275-373

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Franjevačka 36

75 000 Tuzla

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna