purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Izbor i visina sredstava novčanih podrški

Izbor i visina sredstava novčanih podrški


Za realizaciju Programa predviđena su sljedeća sredstva: 


1. Sredstva za podsticanje novog zapošljavanja u privrednim subjektima
obezbjeđuju se iz donacija zaposlenih lica, kao i donacija domaćih i stranih, pravnih i fizičkih lica i drugih izvora. Sredstva se prikupljaju na posebnom podračunu u okviru Jedinstvenog računa trezora, na poziciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kao namjenska sredstva, a realizuju se putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u skladu sa odlukom koju donosi Ministarstvo, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona. Postupak odobravanja sredstava korisnicima za podsticanje zapošljavanja provodi Služba za zapošljavanje, u skladu sa svojim aktima, a u svrhu mjesečne refundaciju obračunatih i uplaćenih poreza na dohodak i obaveznih doprinosa za sufinansiranu osobu, ne računajući dio doprinosa na zdravstveno osiguranje koji pada na teret poslodavca. Maksimalni osnovni iznos refundacije 500,00 KM, odnosno iznos doprinosa na prosječnu neto plaću u Federaciji BiH za 2012. godinu, prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Sredstva za podsticaje u zapošljavanju će se prikupljati na osnovu javnog poziva koji Ministarstvo objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na području Kantona, kao i na web stranici Ministarstva (www.mrptk.ba) i Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) i dostavlja svim poslodavcima čije je sjedište na području Kantona.


1.1. Način na koji se vrši uplata sredstava za podsticaje u zapošljavanju

Zaposleni mogu izdvajati sredstva za podsticaje u zapošljavanju putem platne liste ili ih uplaćivati direktno na podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora na poziciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Druga pravna i fizička lica svoje donacije za podsticaje u zapošljavanju uplaćuju direktno na podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora na poziciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.


1.2. Izjava o saglasnosti

Zaposleni koji žele putem platne liste izdvojiti sredstva za podsticaje u zapošljavanju, dat će svojim poslodavcima pisanu izjavu o saglasnosti za obustavu dijela neto mjesečne plaće i uplati obustavljenog iznosa na podračun. U izjavi će zaposleni odrediti iznos ili procenat, kao i period u kojem će se obustava vršti.
Obrazac izjave može se preuzeti na zvaničnoj web stranici Vlade www.vladatk.kim.ba i na zvaničnoj web stranici Ministarstva www.mrptk.ba.


1.3. Obaveza poslodavaca

Poslodavci su obavezni da u skladu sa izjavom zaposlenih izvrše obustavu dijela mjesečne neto plaće i da obustavljena sredstva uplate na podračun.
U cilju realizacije obaveze, poslodavci su dužni Ministarstvu dostavljati specifikaciju obustavljenih iznosa po zaposlenicima, kod kojih je izvršena obustava dijela plaće na osnovu izjave u roku od 8 dana od dana isplate plaće.


2. Sredstva za sanaciju ili restrukturiranje privrednih subjekata i pomoć privrednim subjektima u poteškoćama
obezbjeđuju se u budžetu Kantona. Sredstva će se koristiti u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 10/12) i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 99/13) i drugim vazećim propisima.


3. Sredstva za kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima
obezbjeđuju se takođe u budžetu Kantona, a koristiće se u skladu sa Zakonom o investiranju javnih sredstava (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 77/04 i 48/08), Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine FBiH”, broj: 85/08 i 109/12) i Zakonom o privrednim društvima (“Službene novine FBiH” broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 79/09, 63/10 i 75/13) i drugim vazećim propisima.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15