ODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

Adresa: Ulica Rudarska 57. 75000 Tuzla

Tel: ++ 387 (0)35 369
Fax: ++ 387 (0)35 369
e-mail: @tk.kim.ba


Radno vrijeme Odjeljenja:
od ponedjeljka do petka od 7:30 do 16:00 sati


Radno vrijeme za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka od 9:00 do 15:00 sati


Službenici:

- Stručni savjetnik za nabavku

- Stručni savjetnik za nabavku

 

Odjeljenje za javne nabavke nadležno je da priprema i objavljuje plan nabavki za sve ugovorne organe na osnovu dostavljenih pojedinačnih planova nabavki, priprema tehničke specifikacije na osnovu iskazanih potreba korisnika, priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju, prati zakonske propise iz oblasti javnih nabavki, a u postupcima javnih nabavki vrši izradu zahtjeva za pokretanje , odluka za pokretanje, rješenja o imenovanju komisija, javnih poziva i obavještenja, zapisnika o otvaranju ponuda, izvještaja o radu komisija, odluka o izboru ponuđača, ugovora/okvirnih sporazuma kao i drugih akata u postupku.


Odjeljenje za javne nabavke priprema i vodi  komunikaciju sa ugovornim organima, Agencijom za javne nabavke, ponuđačima, službenim glasilima i drugim nadležnim institucijama u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

U cilju povećanja transparentnosti u radu Odjeljenja za javne nabavke vezano za provođenje postupaka centralne javne nabavke, pored objava objavljenih na web portalu  Agencije za javne nabavke BiH , na službenom web portalu Vlade Tuzlanskog kantona objavljuju se i dokumenti koji su doneseni u postupcima javnih nabavki za koje je nadležano Odjeljenje.

 

Adresa: Ulica Rudarska 57. 75000 Tuzla

Tel: ++ 387 (0)35 369
Fax: ++ 387 (0)35 369
e-mail: @tk.kim.ba


Radno vrijeme Odjeljenja:
od ponedjeljka do petka od 7:30 do 16:00 sati


Radno vrijeme za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka od 9:00 do 15:00 sati


Službenici:

- Stručni savjetnik za nabavku

- Stručni savjetnik za nabavku

 

Odjeljenje za javne nabavke nadležno je da priprema i objavljuje plan nabavki za sve ugovorne organe na osnovu dostavljenih pojedinačnih planova nabavki, priprema tehničke specifikacije na osnovu iskazanih potreba korisnika, priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju, prati zakonske propise iz oblasti javnih nabavki, a u postupcima javnih nabavki vrši izradu zahtjeva za pokretanje , odluka za pokretanje, rješenja o imenovanju komisija, javnih poziva i obavještenja, zapisnika o otvaranju ponuda, izvještaja o radu komisija, odluka o izboru ponuđača, ugovora/okvirnih sporazuma kao i drugih akata u postupku.


Odjeljenje za javne nabavke priprema i vodi  komunikaciju sa ugovornim organima, Agencijom za javne nabavke, ponuđačima, službenim glasilima i drugim nadležnim institucijama u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

U cilju povećanja transparentnosti u radu Odjeljenja za javne nabavke vezano za provođenje postupaka centralne javne nabavke, pored objava objavljenih na web portalu  Agencije za javne nabavke BiH , na službenom web portalu Vlade Tuzlanskog kantona objavljuju se i dokumenti koji su doneseni u postupcima javnih nabavki za koje je nadležano Odjeljenje.

 

PLAN NABAVKI

Uslovi za početak postupka javne nabavke sukladno Član 17. Zakona o javnim nabavkama (»Službenom glasniku BiH«, broj 39/2014) Ugovorni organ može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

 

Ugovorni organ mora objaviti plan nabavki čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članu 14. stav (1) ovog zakona na svojoj internetskoj stranici, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta, odnosno finansijskog plana.

 

Ako se ugovor dodjeljuje na period duži od jedne godine, obaveze koje dospijevaju u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predviđenim propisima kojima se uređuje izvršenje budžeta ili finansijskog plana za svaku godinu posebno.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15