DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV u cilju prikupljanja prijava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-02-011616/18 od 16.04.2018. godine, Odluke o raspisivanju javnog poziva u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-05-019069/18 od 26.07.2018. godine i člana 23. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2018. godini, („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 3/18), objavljuje


DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji
spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona

 

I Predmet ponovljenog javnog poziva

 

Predmet ponovljenog javnog poziva je prikupljanje prijava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: OS R BiH) na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

II Finansijska sredstva

 

(1) Ukupno planirana sredstva za predmet ponovljenog javnog poziva iznose do 20.000,00 KM i direktno zavise od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona, za sufinansiranje u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BIH na području Kantona, gdje se kao podnosioci zahtjeva javljaju grad, općine i mjesne zajednice i
(2) Sredstva se ne mogu odobriti za sanaciju ili održavanje već izgrađenih spomen obilježja iz predmeta ponovljenog Javnog poziva.
(3) Spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona koji su u ranijim godinama, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), ne mogu biti predmet dodjele finansijskih sredstava u ovoj budžetskoj godini, izuzev izrade spomen obilježja (biste) herojima odbrambeno - oslobodilačkog rata i centralnih spomen obilježja.
(4) Spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona koji su u ovoj godini, po prethodno raspisanim javnim pozivima, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), ne mogu opet biti predmet dodjele finansijskih sredstava po ovom drugom ponovljenom javnom pozivu, izuzev izrade spomen obilježja (biste) herojima odbrambeno - oslobodilačkog rata i centralnih spomen obilježja.

 

III Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju: grad, općine i mjesne zajednice Kantona koja se pojavljuju kao nosioci investicije za izgradnju spomen obilježja.

 

IV Sadržaj prijave

 

(1) Prijava za učešće po ovom ponovljenom javnom pozivu treba da sadrži:


1. popunjen prijavni obrazac (isti se može preuzeti na web stranici Vlade Kantona (www.vladatk.kim.ba), neposredno ili u Ministarstvu,
2. rješenje o poreskoj registraciji izdato od nadležne porezne uprave-kantonalnog ureda,
3. obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti izdato od Službe za statistiku,
4. ugovor o otvorenom žiro računu kod nadležne banke,
5. odluka o pokretanju aktivnosti izgradnje spomen obilježja,
6. projekat sa detaljnim opisom projektnih aktivnosti (ovjeren od strane ovlaštenog projektanta),
7. rješenje o odobrenju za gradnju (građevinska dozvola) ili rješenje o urbanističkoj saglasnosti ukoliko za navedenu vrstu radova nije potrebno izdavanje rješenja o odobrenju za gradnju
8. finansijska konstrukcija (izvori finansiranja, dosadašnja ulaganja te nedostajuća sredstva),
9. dinamika i rok završetka radova i
10. fotografija spomenika ili lokacije na kojoj će se graditi (da bi se vidjelo u kojoj je fazi izgradnja spomenika).

 

(2) Zahtjevi, uz koje ne budu priloženi svi traženi dokumenti smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati razmatranje.


(3) Dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V Kriteriji za dodjelu sredstava

 

(1) Kriteriji za sufinansiranje troškova spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona su:


a) istorijski značaj za širu društvenu zajednicu federalnog, kantonalnog, općinskog ili nivoa mjesne zajednice i
b) veće vlastito finansijsko učešće.


(2) Za projekte iz stava (1) ove tačke, pri jednakom broju bodova, prednost imaju nosioci investicije, koji ima „veći procenat vlastitog učešća" po osnovu utvrđenog kriterija.
(3) Maksimalan iznos sufinansiranje troškova u izgradnji spomen-obilježja poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine je do 10.000,00 KM.
(5) Izuzetno, za Projekte, koji su po ocjeni Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima - poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992. - 1995. godine, od posebnog značaja, može se odobriti i veći iznos, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

 

VI Podnošenje prijava

 

Zapečaćene koverte sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu, uz naznaku:

 

"NE OTVARAJ - ZAHTJEV ZA UČEŠĆE PO PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU"
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ulica Rudarska, br.57., Tuzla,
neposredno ili poštom, u period od 03.08.2018. - 13.08.2018. godine (ponedeljak).

 

VII Ostalo

 

Sve potrebne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, neposredno ili na telefon 035/369-401 i 035/369-402.

Na osnovu člana 8. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-02-011616/18 od 16.04.2018. godine, Odluke o raspisivanju javnog poziva u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-05-019069/18 od 26.07.2018. godine i člana 23. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2018. godini, („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 3/18), objavljuje


DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji
spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona

 

I Predmet ponovljenog javnog poziva

 

Predmet ponovljenog javnog poziva je prikupljanje prijava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: OS R BiH) na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

II Finansijska sredstva

 

(1) Ukupno planirana sredstva za predmet ponovljenog javnog poziva iznose do 20.000,00 KM i direktno zavise od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona, za sufinansiranje u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BIH na području Kantona, gdje se kao podnosioci zahtjeva javljaju grad, općine i mjesne zajednice i
(2) Sredstva se ne mogu odobriti za sanaciju ili održavanje već izgrađenih spomen obilježja iz predmeta ponovljenog Javnog poziva.
(3) Spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona koji su u ranijim godinama, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), ne mogu biti predmet dodjele finansijskih sredstava u ovoj budžetskoj godini, izuzev izrade spomen obilježja (biste) herojima odbrambeno - oslobodilačkog rata i centralnih spomen obilježja.
(4) Spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona koji su u ovoj godini, po prethodno raspisanim javnim pozivima, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), ne mogu opet biti predmet dodjele finansijskih sredstava po ovom drugom ponovljenom javnom pozivu, izuzev izrade spomen obilježja (biste) herojima odbrambeno - oslobodilačkog rata i centralnih spomen obilježja.

 

III Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju: grad, općine i mjesne zajednice Kantona koja se pojavljuju kao nosioci investicije za izgradnju spomen obilježja.

 

IV Sadržaj prijave

 

(1) Prijava za učešće po ovom ponovljenom javnom pozivu treba da sadrži:


1. popunjen prijavni obrazac (isti se može preuzeti na web stranici Vlade Kantona (www.vladatk.kim.ba), neposredno ili u Ministarstvu,
2. rješenje o poreskoj registraciji izdato od nadležne porezne uprave-kantonalnog ureda,
3. obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti izdato od Službe za statistiku,
4. ugovor o otvorenom žiro računu kod nadležne banke,
5. odluka o pokretanju aktivnosti izgradnje spomen obilježja,
6. projekat sa detaljnim opisom projektnih aktivnosti (ovjeren od strane ovlaštenog projektanta),
7. rješenje o odobrenju za gradnju (građevinska dozvola) ili rješenje o urbanističkoj saglasnosti ukoliko za navedenu vrstu radova nije potrebno izdavanje rješenja o odobrenju za gradnju
8. finansijska konstrukcija (izvori finansiranja, dosadašnja ulaganja te nedostajuća sredstva),
9. dinamika i rok završetka radova i
10. fotografija spomenika ili lokacije na kojoj će se graditi (da bi se vidjelo u kojoj je fazi izgradnja spomenika).

 

(2) Zahtjevi, uz koje ne budu priloženi svi traženi dokumenti smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati razmatranje.


(3) Dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V Kriteriji za dodjelu sredstava

 

(1) Kriteriji za sufinansiranje troškova spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona su:


a) istorijski značaj za širu društvenu zajednicu federalnog, kantonalnog, općinskog ili nivoa mjesne zajednice i
b) veće vlastito finansijsko učešće.


(2) Za projekte iz stava (1) ove tačke, pri jednakom broju bodova, prednost imaju nosioci investicije, koji ima „veći procenat vlastitog učešća" po osnovu utvrđenog kriterija.
(3) Maksimalan iznos sufinansiranje troškova u izgradnji spomen-obilježja poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine je do 10.000,00 KM.
(5) Izuzetno, za Projekte, koji su po ocjeni Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima - poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992. - 1995. godine, od posebnog značaja, može se odobriti i veći iznos, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

 

VI Podnošenje prijava

 

Zapečaćene koverte sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu, uz naznaku:

 

"NE OTVARAJ - ZAHTJEV ZA UČEŠĆE PO PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU"
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ulica Rudarska, br.57., Tuzla,
neposredno ili poštom, u period od 03.08.2018. - 13.08.2018. godine (ponedeljak).

 

VII Ostalo

 

Sve potrebne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, neposredno ili na telefon 035/369-401 i 035/369-402.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna