PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst, 5/14 i 12/16), člana 22. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/18 i broj: 02/1-02-19177/18 od 10.08.2018. godine i člana 2. Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-9826/18 od 03.04.2018. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

I Korisnici prava po ovom Konkursu
(1) Pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice (u daljem tekstu: sredstva) po ovom javnom pozivu imaju:
a) privredna društva registrovana kod nadležnog organa shodno Zakonu o privrednim društvima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 81/15) i registriranim licima koja obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.: 35/09 i 42/11), Uredbom o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.: 66/09, 62/10 i 16/12) i Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.: 66/09, 38/10 i 16/12) i
b) fizička lica koja obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, Uredbom o vezanim i posebnim obrtima i Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

(2) Kandidati iz stava (1) ove tačke pravo na sredstva mogu ostvariti samo ukoliko izvrše zapošljavanje lica iz člana 1. Zakona, odnosno članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; ratne vojne invalide; dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja; demobilisane branioce, mirnodopske vojne invalide, kao i članove porodice ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidat), a koji se nalaze u evidenciji JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba)...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna