Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 8. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu, („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 7/22 i 11/22), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 18/22) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2022. godinu

 

I
Predmet Javnog poziva


Predmet Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2022. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport", planirana na ekonomskom kodu 614200 - Tekući transferi pojedincima u iznosu do 150.000,00 (slovima: stotinupedesethiljada i 00/100 KM)...

 

Opširnije...

Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (12) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu, Službene novine Tuzlanskog kantona br: 7/22 i 11/22 i Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu broj 02/1-36-1685-9/22 od 18.10.2022.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
za 2022. godinu

I
Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport" (u daljem tekstu: Sredstva) za projekte sportske infrastrukture u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 KM, od čega se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima odnosi 650.000,00 KM, na kapitalne transfere neprofitnim organizacijama 500.000,00 KM i na kapitalne transfere javnim preduzećima 250.000,00 KM...

 

Objavljen Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava da je 07.10.2022. na stranici Ministarstva civilnih poslova objavljen Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Molimo zainteresovane sportiste sa područja Tuzlanskog kantona koji ispunjavaju uslove Javnog poziva da se na isti prijave.

Javni poziv možete pronaći na linku http://mcp.gov.ba/publication/read/javni-poziv-za-kategorizaciju-sportista-na-nivou-bosne-i-hercegovine-za-2022-godinu?pageId=99

Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2022. godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj:10/22) i Odluke broj: 02/1-36-7520-2/22 od 06.09.2022. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2022. godini za subvencioniranje kamata na
kredite za stambeno zbrinjavanje

mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15