Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

Na osnovu člana 5 i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11 i 15/17) a u vezi sa članom 69. tačka 43 i članom 81. stav (1) Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19 i 7/20), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 15.09.2020. godine, donosi

 

ODLUKU
o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

 

 

ODLUKU
o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna