Lista fizičkih lica kojima je odobrena refundacija, pravnih lica kojima je odobrena refundacija, fizičkih lica kojima nije odobrena refundacija i pravnih lica kojima nije odobrena refundacija

Na osnovu člana 12. u vezi sa članom 8, 9. i 10. Odluke o načinu realizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva, broj 02/118-8995/21 od 04.05.2021. godine, u postupku po Javnom pozivu za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika, objavljenom 07. maja 2021. godine na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za provođenje postupka po javnom pozivu imenovana rješenjem ministra trgovine, turizma i saobraćaja, broj 05/1-18-10859/21 od 18.05.2021. godine, objavljuje

 


LISTU

fizičkih lica kojima je odobrena refundacija, pravnih lica kojima je odobrena
refundacija, fizičkih lica kojima nije odobrena refundacija i pravnih lica kojima nije
odobrena refundacija

 

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Na osnovu članova 3. stav (1) i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede broj 02/1-11-8374/21 od 27.04.2021. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje

 


J A V N I  P O Z I V

za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

Javni poziv za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu realizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva broj 02/1-18-8995/21 od 04.05.2021.godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje:


JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodijelu finansijske pomoći u skladu sa Odlukom o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021.godinu Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-11-7509/21 od 07.04.2021.godine za podršku ugroženim sektorima privrede Tuzlanskog kantona u okolnostima pandemije COVID-19 i Odlukom o načinu realizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-18-8995/21 od 04.05.2021.godine.


Sve potrebne informacije o javnom pozivu i obrazac zahtjeva možete pronaći na sljedećim linkovima:

 

Polaganje posebnog ispita za taksi vozača - 24.03.2021. godine

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 24.03.2021. godine (srijeda) u u 12,oo sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK").

Prijavljeni kandidati su dužni prisustvovati lično, a u slučaju spriječenosti dolaska na polaganje ispita, dužni su o tome obavijestiti ovo Ministarstvo.

Napomena: Kandidati su obavezni ponijeti zaštitnu masku za lice.

Polaganje posebnog ispita za taksi vozača - 20.01.2021. godine

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 20.01.2021. godine (srijeda) u u 12,oo sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK").

Prijavljeni kandidati su dužni prisustvovati lično, a u slučaju spriječenosti dolaska na polaganje ispita, dužni su o tome obavijestiti ovo Ministarstvo.

Napomena: Kandidati su obavezni ponijeti zaštitnu masku za lice.

Rješenje o produženju važnosti privremeno registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Tuzlanskog kantona do 30.06.2021. godine

Na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili redova vožnje usled više sile ili vanrednog slučaja u cestovnom prometu („Službene novine FBiH", br. 19/10), člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH", br. 2/98 i 48/99), Upute Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašenja nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnim početkom održavanja javnog linijskog prijevoza putnika broj: 01/6-27-769-1/20 od 14.05.2020. godine i Izmjenama i dopunama Upute Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašenja nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnim početkom održavanja javnog linijskog prijevoza putnika broj: 01/6-27-769-2/20 od 29.12.2020. godine, Ministar trgovine, turizma i saobraćaja je donio:

 

Rješenje o produženju važnosti privremeno registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području
Tuzlanskog kantona do 30.06.2021. godineKontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna