Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava

Na osnovu Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona o realizaciji programskih ciljeva podrške podizanju kvalitete turističke ponude, sadržanih u Planu i programu rada Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za 2017 godinu, temeljeno članom 3, članom 25 i članom 44 Zakona o turističkim zajednicama ( Službene novine Tuzlanskog kantona broj 11 od 07.10.2015 godine ) članom 3, 7 i 27 Statuta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona , Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem

Programa podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

Opširnije...

Preliminarnu listu projekata sa pregledom bodovnog stanja i iznosom novčanih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-20624/16 od 20.09.2016. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijedloga projekata po Javnom pozivu formirana Rješenjem ministra trgovine, turizma i saobraćaja, broj 05/1-34-32276/16 od 13.10.2016. godine, d o n o s i:

 

Preliminarnu listu projekata sa pregledom bodovnog stanja i iznosom novčanih sredstava
prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede u iznosu od 30.000,00 KM

Na osnovu člana 78. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 17/15 i 4/16), a u vezi sa članom 3. i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-20624/16 od 20.09.2016. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 30.000,00 KM po oglasu objavljenom 30.09.2016. godine u dnevnom listu "Oslobođenje".

Opširnije...

Obavještenje povodom polaganja posebnog ispita za taksi vozače

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 20.07.2016. godine (srijeda) u 14,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK").

Prijavljeni kandidati su dužni prisustvovati lično, a u slučaju spriječenosti dolaska na polaganje ispita, dužni su o tome obavijestiti ovo Ministarstvo.

Polaganje posebnog ispita za taksi vozača - 10.06.2016

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 10.06.2016. godine (petak) u 14,00 sati u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta-ul. Muhameda Hevaije Uskufija br.1 (zgrada Trgovinske škole- II sprat, ulaz od benziske pumpe „Energopetrol").

Prijavljeni kandidati su dužni prisustvovati lično, a u slučaju spriječenosti dolaska na polaganje ispita, dužni su o tome obavijestiti ovo Ministarstvo.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna