Usluge stručnog usavršavanja u 2016 godini

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja za više oblasti. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.12.2016. godine do 12,00 sati.

 


 

 

Polaganje posebnog ispita za taksi vozača 16.03.2016

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 16.03.2016. godine (srijeda) u dva termina – prva grupa u 13,00 sati i druga u 14,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Fra Grge Martića br. 8-zgrada „Tehnograd").

Opširnije...

Polaganje posebnog ispita za taksi vozača - 30.03.2016

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 30.03.2016. godine (srijeda) u dva termina – prva grupa u 13,00 sati i druga u 14,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Fra Grge Martića br. 8-zgrada „Tehnograd").

Opširnije...

Privremene liste po osnovu naknade za obavljanje tehničke preglede vozila

Na osnovu člana 10. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, broj 02/1-14-20481/15 od 14.09.2015.godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijedloga projekata po javnom pozivu formirana Rješenjem ministra trgovine, turizma i saobracaja, broj 05/1-34-30399/15 od 13.10.2015. godine, donosi:

Opširnije...

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

Na osnovu člana 69. tačka 24., a u vezi sa članom 78. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 3/15), a u vezi sa članom 3. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-20481/15 od 14.09.2015. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

 

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE REGISTROVANIH REDOVA VOŽNJE NA FEDERALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA USAGLAŠENIH SA DALJINAROM I MINIMALNIM VREMENIMA VOŽNJE

 

Na osnovu člana 26. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.28/06 i 2/10), člana 8. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja , registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH", br.79/13), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje registrovanih redova vožnje na federalnim autobusnim linijama
usaglašenih sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna