Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata medija javnog informisanja u 2022. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
V L A D A

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji broj: 02/1-11-16904/22 od 26.07.2022. godine, Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje:

 

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata
medija javnog informisanja u 2022. godini


I

Raspisuje se javni poziv za predlaganje programskih projekata medija javnog informisanja, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM...

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15