Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa vlasništva na nekretninama za koje je utvđen javni interes

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH" br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 48/99), Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pješačke staze-trotoara u dužini oko 3.510m na dijelu regionalne ceste R 470 Tuzla-Dubrave na području MZ Par Selo, broj: 01/27-A-9011-2022 do 30.05.2022. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:

 

 

JAVNI OGLAS
za pokušaj sporazumnog prenosa vlasništva na nekretninama za koje je utvđen
javni interes za eksproprijaciju u cilju izgradnje pješačke staze-trotoara u dužini oko 3.510m na
dijelu regionalne ceste R 470 Tuzla-Dubrave na području MZ Par Selo

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15