Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Odluka o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 10/18) i tačke 6. stav (5) Odluke Vlade o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma broj 02/1-18-12866/22 od 06.06.2022.godine Ministar trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona donosi

 


Odluku o utvrđivanju konačne liste

o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom


 

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu člana 13. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina dodjele i isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2022/2023. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 11/22, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola
koji su upisali zanimanja sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2022/2023. godinu

 

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Na osnovu Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 23/21 i 8/22) i Programa raspodjele najmjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada broj: 12/1-19-008330/22 od 05.04.2022. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 


JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

 

 

Ponovljeni javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA / SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, , ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20 - drugi prečišćeni tekst i 14/22) člana 22. Odluke o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/22), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


PONOVLJENI JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
ZAPOŠLJAVANJA / SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona 

 

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta -višeg referenta za računarsku i audiovizualnu tehniku u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17,10/17,10/18,14/18 i 8/21)),Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj :02/1-04-17141-1/22 od 29.07.2022. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-04-8004/22 od 12.04.2022. godine i broj:02/6-04-14100/22 ode 13.06.2022. godine sekretara Ureda, objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
-višeg referenta za računarsku i audiovizualnu tehniku u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

 

 

Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 8. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove (broj: 10/1-02-018917/22 od 22.08.2022. godine) i Odluke o raspisivanju Konkursa za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/2022. godini (broj: 10/1-11-019754-22 od 31.08.2022. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja

obavlja na području Tuzlanskog kantona,

 prvog i integrisanog prvogi drugog ciklusa studija,u akademskoj 2021/2022. godini

 

 

 

Na sljedećim linkovima možete preuzeti:


Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove

Prijavni obrazac

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15