Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Tuzlanskog kantona

 

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Tuzlanskog kantona da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva nadležnoj općinskoj/gradskoj službi,za novčanu podršku za muzne krave u liniji otkupa mlijeka i tov junadi 01.12.2022. godine.

Neophodna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev propisana je Pravilnikom o dopuni Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji broj 04/1-20-015518-10/21, od 18.11.2022. godine, koji je dostupan na ovoj stranici.''

 

 

Prvi decembar rok za zahtjeve za novčanu podršku u poljoprivredi

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona obavještava korisnike novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju da zahtjeve za novčanu podršku za muzne krave u liniji otkupa mlijeka i tov junadi podnesu najkasnije do 01.12.2022. godine u nadležnim općinskim/gradskim službama za poljoprivredu.

Iz resornog ministarstva navode da je do prvog decembra potrebno predati dokumentaciju propisanu Pravilnikom o dopunama Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji od 18.11.2022. godine. Pravilnik je dostupan na službenoj web-stranici Ministarstva, kao i nadležnim općinskim/gradskim službama. Zahtjevi koji pristignu nakon propisanog roka, bit će odbačeni kao neblagovremeni.

 

JAvni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/1-30-025373-1/22 od 26/10/2022. godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na određeno vrijeme

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period do dvanaest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta kako slijedi:

1. Samostalni komercijalista, jedan izvršilac, određeno vrijeme

Opis poslova (Samostalni komercijalista)
Priprema i predlaže rukovodiocu Službe plan obrade tržišta, priprema sedmične planove obilaska tržišta i izvještaje o obavljenom poslu, komunicira sa klijentima i nudi im usluge Preduzeća, analizira i predlaže mjere za poboljšanje u radu, učestvuje u izradi cjenovnika usluga, odgovoran je za gore navedene poslove, odgovara za zakonit rad, radi i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.

Opširnije...

Drugi javni poziv a dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca

 

Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, , ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20 - drugi prečišćeni tekst i 14/22) člana 22. Odluke o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/22), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

I Korisnici prava po ovom javnom pozivu
(1) Pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice ( u daljem tekstu: sredstva) po ovom javnom pozivu ima lice iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (u daljem tekstu: Zakon), odnosno: članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; ratni vojni invalid; dobitnik ratnih priznanja i odlikovanja; demobilisani branilac, mirnodopski vojni invalid, kao i članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidat), a koja se nalaze u evidenciji JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba)...

 

Javni oglas a popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 74. i 75., a u vezi sa članom 73. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («S1užbene novine Tuzlanskog kantona«, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-30-26022-2/22 od 01.11.2022.godine i člana 8. tačka 1.5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: 06/1-30-22620/21 od 13.10.2021.godine i broj: D-06/1-30-2157/22 od 04.02.2022. godine, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Naziv radnog mjesta: Viši referent za administrativno-tehničke poslove – Odjeljenje za opće i pravne poslove - 1 (jedan ) izvršilac...

 

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II dio B) Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i čuvanja zamrznutog povrća u količini 80.000 kg

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II dio B) Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i čuvanja zamrznutog povrća u količini 80.000 kg

 

Poštovani,

U ime Kantonalne direkcije robnih rezervi, kao ugovornog organa, pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku usluga skladištenja i čuvanje 80.000 kg zamrznutog povrća.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14 i 59/22) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 66/16).

 

OPŠTI PODACI

Kantonalna direkcija robnih rezervi, ul. Mije Keroševića 20, Tuzla
ID broj: 4209419950018
Tel: 035/266-337
Fax: 035/266-339
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kontakt osoba: Elsada Tinjić

 

Predmet nabavke su usluge skladištenja i čuvanja 80.000 kg zamrznutog povrća.

JRJN 63120000-6 usluge skladištenja i čuvanja.

Predmetna nabavka je sadržana u Planu nabavki Kantonalne direkcije robnih rezervi broj: 05-1/1-11-1021-16/22 od 11.11.2022. godine, pod rednim brojem 23.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 20.512,80 KM bez PDV-a.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15