Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

 

 

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Arhivu TK

Arhiv TK objavljuje konkurs za "Arhivist na sređivanju, zaštiti i obradi arhivske građe u Arhivu TK" - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Ponovljen javni poziv za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

PONOVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE OBAVLJANJA VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Ministarstvo za boračka pitanja je objavilo ponovljeni Javni poziv za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.


Pravo učešća u Programu imaju svi poslodavci sa područja našeg kantona. Finansijska sredstva u iznosu od 750.000,00 KM za obavljanje volonterskog staža, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona i bit će usmjerena za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju volonterskog staža sa visokoobrazovanim osobama, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. To znači da će se poslodavci sufinansirati sredstvima u bruto iznosu od 356,50 KM mjesečno, po osobi sa kojom zaključe Ugovor.


Poslodavci koji su podnijeli zahtjev po ranije objavljenom Javnom pozivu, a čije su prijave odbijene kao neblagovremene, ukoliko žele aplicirati po ovom javnom pozivu, obavezni su dostaviti samo zahtjev za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica sa VSS, koji se nalaze na Konačnoj listi kandidata Ministarstva, uz obrazac “potrebe za volonterima” za koje se podnosi zahtjev.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informiranja.

 

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024- subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Na osnovu člana 4. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih broj: 02/1-05-23223/14 od 21.10.2014. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, raspisuje javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 - subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih.

 

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024-subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Lista kandidata za policijske službenike MUP-a TK po Javnom konkursu-oglasu objavljenom 20.08.2014

 Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „Policajac" i početni čin "Mlađi inspektor" Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:

Opširnije...

I PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj:01-34–328/2014. godine od 04.09.2014. godine i broj: 15/1-14-19891/14 od 04.09.2014. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, III Programa sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Akta upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02-4-10/3/14 od 03.10.2014. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

I PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 

Tekst javnog poziva

 

Lista obrazaca

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15