Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE REGISTROVANIH REDOVA VOŽNJE NA FEDERALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA USAGLAŠENIH SA DALJINAROM I MINIMALNIM VREMENIMA VOŽNJE

 

Na osnovu člana 26. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.28/06 i 2/10), člana 8. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja , registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH", br.79/13), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje registrovanih redova vožnje na federalnim autobusnim linijama
usaglašenih sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje

Opširnije...

JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Na osnovu člana 29. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/13 i 11/13) i Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2013. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Opširnije...

KONAČNA LISTA POSLODAVACA PO II PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU OD 18.10.2013. KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA REALIZACIJU II PROGRAMA SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, broj:01-34-323-2/13 od 09.10.2013. godine i broj:15/1-14-12795-4/13 od 09.10.2013. godine, odredaba II Programa
sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02-32-11/3-13 od 14.11.2013. godine, utvrđuje se

 

Konačna  lista poslodavaca po II ponovljenom Javnom pozivu od 18.10.2013.
koji ispunjavaju uslove za realizaciju II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca
i članova njihovih porodica

 

KONAČNA LISTA NERASPOREĐENIH KANDIDATA PO II PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU OD 18.10.2013.

 

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, broj:01-34-323-2/13 od 09.10.2013. godine i broj:15/1-14-12795-4/13 od 09.10.2013. godine, odredaba II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02- 32-11/4-13-1 od 14.11.2013. godine, utvrđuje se

 

Konačna lista neraspoređenih kandidata po II ponovljenom Javnom pozivu od 18.10.2013.

 

JAVNI OGLAS O PRODAJI SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA METODOM NEPOSREDNE POGODBE

 

Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-984/13 od 18.01.2013. godine kao i Odluke Vlade o procijenjenoj vrijednosti službenog vozila broj: 02/1-05- 26174/13 od 07.11.2013. godine, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, objavljuje:


JAVNI OGLAS
o prodaji službenog motornog vozila metodom neposredne pogodbe

 

 

 

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 13. BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU, MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA-"POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA" TK

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), a u vezi sa tačkom III. Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" broj: 03/1-14-12125/13 od 13.06.2013 godine i 03/1-14-19505/13 od 28.08.2013 godine, ministar industrije, energetike i rudarstva d o n o s i

 

O D L U K U
o poništavanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 13. Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva – "Pozajmljivanja javnim preduzećima" Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15