Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010020 – POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Na osnovu člana  5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05 i 11/06), a u vezi sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/13), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 22.07.2013. godine, d o n o s i

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DODJELU DONACIJA ZA IZGRADNJU I SANACIJU STAMBENIH JEDINICA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" U 2013.GODINI RASELJENIM LICIMA SMJEŠTENIM U KOLEKTIVNIM CENTRIMA NA PODRUČJU OPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 2/06i 15/11) i tačke II, alineja 2 stav 1 Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje prijava za dodjelu donacija za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica po sistemu „Ključ u ruke" u 2013. godini raseljenim licima smještenim u kolektivnim centrima na području opština Tuzlanskog kantona

Opširnije...

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA I LISTA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA ČIJI SE ZAHTJEVI ODBIJAJU KAO NEOSNOVANI I NEKOMPLETNI

Na osnovu odredbe člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i broj: 02/1-34-8809/13 od 17.06. 2013. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

Prijedlog lista kandidata za obavljanje pripravničkog staža

Opširnije...

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA MATERIJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 39. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,broj: 7/13.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi:

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2013. godinu

Opširnije...

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 23020019-SUBVENCIJA TROŠKOVA PREVENCIJE OVISNOSTI O DROGAMA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ((“Službene novine Tuzlanskog kantona”,br:17/00,3/01,12/03 ,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 39. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013 godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” , broj:7/13), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona d o n o s i:

 

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2013.godinu

Opširnije...

KONKURS ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 20. stav (1) Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju  branitelja i članova njihovih porodica na području  Tuzlanskog kantona (“Službene novineTuzlanskogkantona”, broj: 14/10 i 12/11),    Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisuje

 

Konkurs za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15