Očuvanje mentalnog zdravlja i prevencija rodno zasnovanog nasilja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je u partnerstvu sa SOS Dječja sela BiH organizovalo edukaciju profesionalaca u oblasti socijalne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona. Tema je bilo očuvanje mentalnog zdravlja i pristupa u prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

Opširnije...

Zaštita djece u vanrednim situacijama

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona prisustvovali su konferenciji pod nazivom „Standardne operativne procedure za zaštitu djece u vanrednim situacijama " (SOP) koja je održana u organizaciji World Vision BiH.

Opširnije...

Unaprjeđenje položaja profesionalaca u socijalnoj zaštiti

Predstavnici Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona učestvovali su na stručnoj konferenciji u okviru manifestacije Dani socijalnog rada u TK - uloga i položaj socijalnih radnika u društvu.

Opširnije...

Održana konferencija o radu socijalnih radnika

Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona učestvovalo je na stručnoj konferenciji o ulozi i položaju socijalnih radnika u društvu koju je organizovalo Udruženje Društvo socijalnih radnika TK.

Opširnije...

Upitnik za stručnjake u ustanovama socijalne zaštite

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o izradi sektorske strategije razvitka sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Održan okrugli sto Primjena odgojne preporuke - redovno pohađanje škole

Predstavnica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Suada Selimović učestvovala na okruglom stolu na temu Primjena odgojne preporuke - redovno pohađanje škole.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak