Ministar zdravstva obišao zdravstvene ustanove u Srebreniku i Gradačcu

Završetak procesa registracije osiguranika u timove porodične medicine, informatizacija zdravstvenog sistema i proces certifikacije zdravstvenih ustanova bile su teme sastanka ministra zdravstva Tuzlanskog kantona Alena Kamerića, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Almire Hurić i Maide Mulić sa direktorima domova zdravlja Srebrenik i Gradačac.

Opširnije...

Šta je ebola?

Ebola je ozbiljna bolest čije je epidemijsko izbijanje zabilježeno u Gvineji, Liberiji, Sijera Leoneu i Nigeriji.Kao prirodni rezervoar virusa se pominju šišmiš,gorila,antilopa i čimpanza.
Prenos virusa na čovjeka se ostvaruje kontaktom sa zaraženom životinjom a među ljudima direktno, bliskim fizičkim kontaktom s tjelesnim tekućinama (krv, slina, stolica, urin, znoj) oboljele i/ili od ebole umrle osobe i kontaminirane odjeće oboljelog/umrlog, zatim predmeta kao što su igle kontaminirane sa zaraženim sekretima (bolnička infekcija). Inkubacija iznosi 2-21 dan.

Opširnije...

Uručene prve elektronske zdravstvene legitimacije

Prva grupa građana Gračanice dobila je danas elektronske zdravstvene legitimacije, koje u potpunosti zamjenjuju zdravstvene knjižice. Naime, Dom zdravlja u Gračanici je jedina akreditovana i u potpunosti infomatizovana zdravstvena ustanova u našem kantonu i pacijenti koji su danas dobili nove legitimacije moći će u najvećoj mjeri iskoristiti prednosti koje pruža informatizacija zdravstvenog sistema.

Opširnije...

Izmjenjena odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK

Na jučer održanoj konferenciji za medije ministar zdravstva TK Alen Kamerić izvijestio je da se odluka mijenja u dijelu zakonske regulative s obzirom da se prilikom donošenja prvobitne odluke radilo o štamparskoj greški.

Opširnije...

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

 

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97, 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od__________2014. godine, donosi

Opširnije...

Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK

 

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), člana 83. stav 1. Zakona o lijekovima («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 51/01 i 29/05), a u vezi sa tačkom X Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 56/13), na prijedlog Ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 12.08.2014. godine, d o n o s i

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo zdravstva