MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE

 Adresa: Rudarska 65, Tuzla
Tel ++ 387 (0)35 369-352
Fax: ++ 387 (0)35 369-351;
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

 

 Ivana Mijatovic MKSM

 

MINISTAR

Ivana Mijatović

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rukovodeći službenici:

- Tatjana Sirćo, Sekretar

- , Pomoćnik ministra za sport i mlade

Amela Mehmedović, Pomoćnik ministra za kulturu

 

 

 Ministarstvo za kulturu, sport i mlade vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
- praćenje i razvoj djelatnosti kulture (muzejske, arhivske, bibliotečke, izdavačke, pozorišne, muzičke, likovne, filmske i druge djelatnosti kulture);
- zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa;
- utvrđivanje standarda i normativa za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture;
- vođenje registara ustanova kulture i drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnosti iz oblasti kulture;
- praćenje stanja i poboljšanje obavljanja djelatnosti iz oblasti tehničke kulture;
- praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton;
- vođenje registara sportista i pravnih subjekata koji obavljaju djelatnosti iz oblasti sporta;
- utvrđivanje politike u vezi sa osnivanjem i radom radija i televizije i pripremu propisa koji regulišu sistem informisanja;
- vođenje baze podataka ustanova kulture, sporta i informisanja, kao i drugih pravnih i fizičkih lica, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- nadzor nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz oblasti kulture, sporta i informisanja;
- definisanje i provedba strategije prema mladima;
- definisanje i provođenje kantonalnih programa djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 36/10);
- praćenje pružanja potpore mladima koja dolazi od nevladinog sektora;
- vođenje spiska udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade s mladima ili pružaju potporu omladinskim aktivnostima;
- koordinacija aktivnosti u vezi s radom s mladima i omladinskim aktivnostima;
- uočavanje negativnih uticaja na mlade bilo koje institucije, udruženja ili organizacije, uključujući i međunarodne organizacije, a koji su u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, kao i predlaganje za poduzimanje zakonskih mjera koje provode nadležna tijela;
- savjetovanje mladih i njihovih predstavnika, naročito o pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza koje se temelje na Zakonu o mladima Federacije BiH i drugim zakonima;
- osiguranje minimuma mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti, kao i mehanizama i kapaciteta propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH;
- pripremanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i donošenje provedbenih propisa kada je to zakonom određeno;
- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
- izdavanje isprava iz nadležnosti Ministarstva i vođenje propisanih službenih evidencija;
- vršenje drugih poslova iz ove oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15