MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

 

Adresa: Fra Grge Martića 8, Tuzla
Tel: ++ 387 (0)35 369-335
Fax : ++ 387 (0)35 369-355
e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Mirsad Muhamedbegovic MRSP


MINISTAR

Mirsad Muhamedbegović
 

 

  

 

Rukovodeći službenci:


- SEKRETAR: Iljkić Anto
- POMOĆNIK MINISTRA ZA SOCIJALNU I DJEČIJU ZAŠTITU: Edin Šestan
- POMOĆNIK MINISTRA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJA, PRAVNIH OPĆIH I EKONOMSKIH POSLOVA: Nurdin Muhamedbegović
- POMOĆNIK MINISTRA ZA ZBRINJAVANJE PROGNANIH OSOBA I IZBJEGLICA, POVRATAK I REPATRIJACIJU: Ivan Jukić

 


Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih
  međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • radne odnose i zaštitu zaposlenika kao i prava nezaposlenih lica u skladu sa zakonom;
 • vođenje registra zaključenih kolektivnih ugovora o radu za područje Kantona;
 • zaštitu na radu u skladu sa zakonom;
 • socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštitu porodica sa djecom u skladu sa zakonom;
 • razvoj i unapređenje socijalne zaštite u jedinstvenom sistemu socijalne djelatnosti;
 • nadzor nad radom ustanova u oblasti socijalne zaštite;
 • koordinaciju i rad humanitarnih organizacija u skladu sa zakonom;
 • vođenje registra ustanova socijalne zaštite za područje Kantona;
 • planiranje povratka i repatrijaciju na području Kantona;
 • utvrđivanje prioriteta za obnovu i izgradnju objekata i naselja za smještaj prognanih lica i izbjeglica - povratnika;
 • prikupljanje i obradu podataka o prognanim, izbjeglim i raseljenim licima i stvaranje uslova za njihov povratak;
 • planiranje osnovnih potreba stanovništva koje obezbjeđuju održivi povratak i predlaganje Vladi iznosa potrebnih sredstava za te namjen
 • praćenje realizacije sredstava namijenjenih za obezbjeđenje uslova za povratak stanovništva i podnošenje odgovarajućih izvještaja;
 • ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i institucijama u Bosni i Hercegovini, kao i međunarodnim organizacijama, u cilju realizacije planiranog povratka prognanih i izbjeglih lica;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje drugih poslova, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15