Registar administrativnih postupaka

 

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

 

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

 

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

 

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

Odjeljenje saobraćaja

 

AP            
Obrazac zahtjeva                                                                            
Obrazac 1  Zahtjev za izdavanje Rješenja o davanju saglasnosti za obavljanje posebnog obrta iz oblasti cestovnog prijevoza
Obrazac 2 Zahtjev za izdavanje Rješenja o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo (pravno i fizičko lice)  
Obrazac 3 Zahtjev za izmjenu Rješenja o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo
Obrazac 4 Zahtjev za izdavanje Rješenja o dodjeli licence A prijevoznika (linijski i vanlinijski prijevoz putnika) - pravno lice
Obrazac 5 Zahtjev za izdavanje Rješenja o dodjeli licence B prijevoznika (vanlinijski prijevoz putnika) - pravno lice
Obrazac 6 Zahtjev za izdavanje Rješenje o dodjeli licence B prijevoznika (vanlinijski prijevoz putnika) - fizičko lice
Obrazac 7 Zahtjev za izdavanje Rješenja o dodjeli licence C prijevoznika (prijevoz tereta) - pravno lice
Obrazac 8 Zahtjev za izdavanje Rješenja o dodjeli licence C prijevoznika (prijevoz tereta) - fizičko lice
Obrazac 9 Zahtjev za izdavanje Rješenja o dodjeli licence D prijevoznika (taksi prijevoz)  - pravno lice
Obrazac 10 Zahtjev za izdavanje Rješenja o dodjeli licence D prijevoznika (taksi prijevoz) - fizičko lice
Obrazac 11 Zahtjev za izdavanje Licence vozila AB, B ili C - pravno i fizičko lice
Obrazac 12   Zahtjev za izdavanje Licence vozila D - pravna i fizička lica
Obrazac 13 Zahtjev za izdavanje Iskaznice za vozača motornog vozila - pravno i fizičko lice
Obrazac 14 Zahtjev za izdavanje Rješenja o dodjeli dopunske taksi oznake - pravno i fizičko lice
Obrazac 15 Zahtjev za izdavanje Rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dopunske taksi oznake - pravno i fiziźko lice
Obrazac 16 Zahtjev za izdavanje Uvjerenja za dobijanje TA registarske oznake - samo za novog prevoznika - pravno i fiziźko lice
Obrazac 17    Zahtjev za izdavanje Uvjerenja za produženje registracije taksi vozila sa TA registarskom oznakom - pravno i fizičko lice   
Obrazac 18 Zahtjev za izdavanje Uvjerenja za dobijanje TA registarske oznake u sluźaju zamjene taksi vozila sa drugim vozilom - pravno i fizičko lice
Obrazac 19 Zahtjev za polaganje posebnog ispita za taksi vozača i izdavanje Uvjerenja o položenom posebnom ispitu za taksi vozača
Obrazac 20 Zahtjev za ovjeru Cjenovnika taksi usluga
Obrazac 21 Zahtjev za uźestvovanje u postupku usklađivanja kantonalnih redova vožnje
Obrazac 22 Zahtjev za ovjeru Itinerera reda vožnje
Obrazac 23 Zahtjev za ovjeru reda vožnje sa statusnom promjenom radi uvođenja kooperanta u toku registracijskog perioda i ovjeru Ugovora o kooperativnom održavanju redova vožnje
Obrazac 24 Zahtjev za ovjeru reda vo§nje sa statusnom promjenom u toku registracijskog perioda
Obrazac 25 Zahtjev za izdavanje Rješenja o privremenoj obustavi održavanja linije, polazaka ili povrataka usljed više sile i vanrednog sluźaja
Obrazac 26 Zahtjev za izdavanje Rješenja o brisanju reda vožnje, polazaka ili povrataka iz registra redova vožnje
Obrazac 27 Zahtjev za izdavanje Rješenja o izmjeni režima saobraćaja
Obrazac 28 Zahtjev za stavljanje van snage Rješenja o dodjeli licence prijevoznika radi prestanka obavljanja ili odjave djelatanosti - pravna i fizička lica
Obrazac 29 Zahtjev za izdavanje posebnog duplikata dokumenta iz službene evidencije
Obrazac 30 Zahtjev za izdavanje Uvjerenja ili druge isprave o činjenicama iz službene evidencije
Obrazac 31 Zahtjev za pristup informacijama

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15