11. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Obavještavamo vas da će u utorak, 24.5.2022. godine u povodu održavanja 11. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u Multimedijskoj sali u prostorijama JP RTV TK sa početkom u 11 sati i 30 minuta.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će tokom prvih 10 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Potpisivanje ugovora o izradi Strategije razvoja turizma TK

Povodom ozvaničenja poslovne saradnje na izradi Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022 – 2027. godina bit će u petak, 20. maja 2022. godine u 11:00 h u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona biti potpisan Ugovor sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

Strategija razvoja turizma treba pomoći ključnim nosiocima turističkog razvoja, prvenstveno na lokalnom nivou, u izradi lokalnih razvojnih strategija turizma, marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja.

Molimo medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Posjeta federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudina Dedića

Obavještavamo vas da će sutra (petak, 20.05.2022.) u posjeti Tuzlanskom kantonu boraviti federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić.

U 10 sati i 45 minuta planiran je radni sastanak u Vladi Tuzlanskog kantona. Sastanak će biti upriličen u Sali za sjednice Vlade TK.

Kamermani i fotografi imat će priliku za snimanje tokom prvih 5 minuta sastanka, a u 11 sati i 45 minuta u Sali za PRESS Vlade TK, učesnici sastanka dat će izjave za medije.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Predstavljanje sistema elektronske prijave ispita

Povodom uvođenja sistema elektronske prijave ispita Univerziteta u Tuzli Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona će u petak, 20.5.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u multimedijskoj sali u prostorijama JP RTV TK održati press-konferenciju.

Ovom će prilikom predstavnici Univerziteta u Tuzli predstaviti sistem elektronske prijave ispita.

Medijima će se obratiti:
- premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić
- ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović
- predsjednik Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona Midhat Čaušević
- predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli Semir Ahmetbegović

Pozivamo vas da medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije

Obavještavamo Vas da će sutra (srijeda, 18.05.2022.godine) predstavnici Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini i Vlade Tuzlanskog kantona potpisati Memorandum o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije.

Potpisivanje će biti upriličeno u Kabinetu premijera TK sa početkom u 11 sati i 30 minuta, kojom prilikom će biti omogućeno i snimanje i fotografisanje, a izjave za medije predstavnici potpisnika dat će u Sali za PRESS Vlade TK u 12 sati.

Opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona je transparentan rad i borba protiv korupcije, te ovaj Memorandum predstavlja još jednu aktivnost kojim se pokazuje i iskazuje spremnost i odlučnost Vlade Tuzlanskog kantona da se poduzmu sve moguće mjere da bi se korupcija smanjila na najmanju moguću mjeru.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Edukacija iz oblasti upravljanja motornim vozilom

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona - Odsjek za saobraćajnu edukaciju u srijedu, 18.5.2022. godine u velikoj sali BKC Tuzlanskog kantona sa početkom u 10:00 sati organizuje 12. edukaciju za instruktore vožnje, predavače i ispitivače teoretskog dijela i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.
Očekuje se da će na edukaciji prisustvovati preko 400 učesnika.
Za 9:45 h predviđene su izjave za medije (u holu ispred ulaza u veliku salu). Medijima će se obratiti ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i šef Odsjeka za saobraćajnu edukaciju Emin Rakovac.
10:00 – 10:15 obraćanja i uručenje javnog priznanja
10:15 – 15:00 program edukacije (8 predavača, zaključci i preporuke)

Teme i predavači:

-Emin Rakovac, dipl.ing saobraćaja, šef Odsjeka za saobraćajnu edukaciju
„Evaluacija rada Odsjeka za saobraćajnu edukaciju 2008-2022, aktuelne izmjene i dopune pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače motornih vozila"
-Zijad Omerčić, direktor JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona
„Aktivnosti na poboljšanju infrastrukturne mreže regionalnih cesta"
-Edina Kasumović-Mujezinović, dipl.ing saobraćaja, viši stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita i poslove saobraćajne edukacije
„Povećanje bezbjednosti saobraćaja"
-Eldar Bešić, MA-dipl.ing saobraćaja, viši stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita i poslove saobraćajne edukacije
„Saobraćaj bicikla i mopeda-norme i pravila"
-Sanela Hadžimehmedović, dipl.pedagog-psiholog
„Kompetetnost kao motivacija"
-Nermin Nukičić, MA- dipl.ing saobraćaja
„Saobraćaj u kružnim raskrsnicama"
-Jasmina Musić, dipl.medicinska sestra
„Osnovne mjere kardio pulmonalne reanimacije"
-Faruk Avdagić, inspektor policije
„Neprilagođena brzina kao vodeći uzročnik saobraćajnih nezgoda, aktivnosti Uprava policije Tuzlanskog kantona".

Molim da medijski popratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15